I en motion till riksdagen framför Sverigedemokraterna krav om att göra det möjligt att dyka vid passagerarfärjan Estonia för att kunna utreda orsaken till varför fartyget sjönk samt bärga dem som förolyckades.

För att dykningar vid Estonia ska kunna ske måste lagen om skydd för gravfriden vid vraket ändras. Detta ”för att möjliggöra nya undersökningar och för att tillgodose efterlevandes önskemål om att återbörda sina anhöriga”, som det står i riksdagsmotionen.

”Det bör utredas hur ändamålsenliga undantag kan genomföras i gravfridslagen och i vilken utsträckning en revidering bör ske i samförstånd med Finland och Estland. Sådana undantag ska möjliggöra undersökningar under vattnet i och kring Estonia i syfte att fastställa orsaken till skeppets förlisning”, lyder motionen.

Undantag i lagen om gravfrid

Partiet vill inte avskaffa gravfriden, utan lägga till regler om undantag från gravfriden, exempelvis för att tillåta undersökningar under uppsikt av Kustbevakningen.

Frågan om varför M/S Estonia sjönk har aktualiserats av en ny dokumentär från Discovery på Dplay (trailer) som släpptes i förra veckan. Dokumentären visar att det finns hål i skrovet på fartyget som tidigare har legat dolt mot sjöbottnen.

Estland har länge krävt en förnyad utredning och efter dokumentärens nya bevis slöt också Finland upp bakom kraven. Det innebar att statsminister Stefan Löfven fick svårt att säga nej till att inleda en preliminär bedömning av de nya uppgifterna om Estonias förlisning. Men samtidigt hävdade han att den gamla haveriutredningen (pdf) från 1997 gäller: ”Sverige har inte ljugit.”

UD kallas till utskottsförhör

Utrikesutskottet håller på torsdag förhör med UD:s kabinettssekreterare Robert Rydberg, med anledning av de nya uppgifterna. Detta då såväl Sverigedemokraterna som Moderaterna krävt det.

Moderaterna vill har svar på ”hur regeringen hanterat relationerna med de andra berörda länderna, och hur man ställer sig till deras krav”.

Sverigedemokraterna vill att utrikesminister Ann Linde (S) ska klargöra sin inställning till en ny utredning av händelsen.

– Jag anser att utrikesminister Ann Linde måste svara på hur hon ställer sig till om en utredning ska äga rum. Jag tycker också det är motsägelsefullt att prata om att bedöma nya uppgifter samtidigt som man slår fast att man står bakom haverikommissionens slutrapport. Det är märkligt, säger Björn Söder, Sverigedemokraternas utrikespolitiske talesperson.