Redan under första halvåret 2021 vill vi se till att alla får 10.000 kronor mer i plånboken. Detta eftersom det krävs fler åtgärder för att hantera coronapandemins effekter på ekonomin i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet.

I en debattartikel idag skriver Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt att Sverigedemokraterna i sitt budgetförslag inte ägnar sig profil- och symbolfrågor. Partiet väljer istället att gå fram med åtgärder som omfattar alla medborgare, ung som gammal, sjuk som frisk, arbetstagare som arbetslös.

– I vårt förslag till budget går vi fram med breda, generella, skattesänkningar på att anställa och behålla personal, skriver de två.

– Vi går fram med resurstillskott till hela rättsväsendet för att stärka tryggheten, med tidigareläggning av infrastrukturprojekt för att skapa långsiktig tillväxt samt med förstärkningar till Sveriges kommuner och regioner.

10.000 kr till varje medborgare cash

Sverigedemokraterna föreslår man ett nytt system, ett centralt administrerat stöd till hushållen – Cash. Det ska ge ett markant ekonomiskt tillskott till samtliga svenska medborgare. Det är ett statligt engångsbidrag på 10.000 kronor till varje svensk medborgare och 5.000 kronor för barn under fem års ålder.

– Denna åtgärd ska öka konsumtionsbenägenheten hos hushållen. Därutöver ska den kunna genomföras skyndsamt för att snabbt ge effekt samt ha ett tydligt slutdatum för att inte leda till oförutsedda kostnader som belastar statsbudgeten under en längre tid.

Med detta generella stöd, som inte ska påverkas av övriga inkomster, undviks fusk och tröskeleffekter samtidigt som administrationskostnaden blir liten.

– Alla har drabbats av pandemin och Sverige har ett ansvar för alla sina medborgare, det ansvaret innebär att stödet ska fördelas rättvist. Därför ska alla omfattas, ung som gammal, sjuk som frisk, arbetande som arbetslös, skriver Åkesson och Sjöstedt.

Sammantaget innebär Sverigedemokraternas förslag till budget att ekonomin för alla svenska medborgare stärks och att denna ökade köpkraft stimulerar näringslivet så att kugghjulen kan börja snurra igen.

*