Regeringens budskap om att kunskapsnivån i svenska skolan höjts i Pisa-mätning blir bara möjligt när man avslöjats med att ha manipulerat regelverket.

Pisa är ett verktyg som ska visa kunskapsnivån hos niondeklassare i språkförståelse, matematik och naturvetenskap. Det administreras av OECD, som satt en gräns för vilka elever man får plocka bort. De som gått i skolan mindre än ett år får sorteras bort enligt regelverket.

Men nu har OECD godkänt att Sverige får räkna bort utlandsfödda som gått upp till 3,5 år i skolan.

Finland: ”Givetvis inte rättvist”

Denna specialregel för Sverige innebär att resultatet inte kan jämföras med andra länder. Det blir ”givetvis inte rättvist”, säger Arto Ahonen, projektledare för PISA i Finland.

16 andra OECD-länder uppger för Expressen att de nyanlända elever som exkluderades i regel hade gått i skolan i mindre än ett år.

Om Sverige följt reglerna hade hela den av svenska politiker bejublade uppgången i resultat från förra provtillfället av allt att döma bytts ut mot en nedgång, visade Expressen.

Efter påtryckningar från Sverige godkänner OECD:s granskningsrapport de svenska resultaten, men bara genom att ha ändrat sina egna regler i efterhand till Sveriges fördel. Enligt de tidigare reglerna fick svenska skolor endast undanta utrikes födda elever som fått undervisning i svenska i mindre än ett år.

Om det varit en sport hade detta agerande självklart betraktats som fusk.

OECD accepterar nu för 2018 års Pisa-mätning att Sverige får undanta elever som gått i svensk skola i 3,5 år. Detta medan alla andra länder har följt de ursprungliga reglerna där det tydligt står att man får undanta nyanlända elever enligt följande kriterier:

”Begränsade kunskaper i instruktionsspråket – eleven har inte något av instruktionsspråken i landet som modersmål och har varit bosatt i landet i mindre än ett år”.

Medan Finland försökt inkludera så många elever som möjligt, har svenska skolor varit pigga på att exkludera utlandsfödda från att svara på Pisa. Allt för att försköna resultatet som S-ministern får hantera.

Tyskland: ”Konstigt”

I Tyskland, det land i EU efter Sverige som under flyktingkrisen beviljade flest uppehållstillstånd per capita till asylsökande, plockade man endast bort en mycket liten andel nyanlända elever i PISA 2018. 

”Det är lite konstigt. Jag visste inte att de hade olika regler för olika länder”, säger en av de ansvariga för Pisa i Tyskland.

Ökningen i läsförståelse raderas

OECD-rapporten slår fast att den ökning i läsförståelse som utbildningsminister Anna Ekström (S) jublat över försvinner om Sverige skulle följa samma regler som andra länder.

Men OECD:s ansvariga för Pisa vägrar svara på varför Sverige tillåts bryta mot de regler som andra länder följer.

Det är vanvett att en regering agerar så skrupulöst manipulativt för att dölja fakta om svenska skolelevers kunskapsnivåer, bara för att försöka rädda sitt eget skinn.