En engångsutbetalning på 10.000 kr skattefritt till varje svensk medborgare bosatta i landet är ett dramatiskt förslag som Sverigedemokraterna lägger fram i sitt förslag till statsbudget 2021.

I budgeten varnar partiet för ”en utveckling som kan bli särskilt allvarlig” om det inte vidtas kraftfulla åtgärder efter coronakrisens akuta fas.

– Det här är ett engångsstöd som syftar till att sparka igång ekonomin, sa SD:s ekonomisk politiske talesperson Oscar Sjöstedt på pressträff idag.

Engångsstödet är tänkt att gå till svenska medborgare, folkbokförda i Sverige. Förutom 10.000 kronor till de över fem år, ska de under fem år få 5.000 kronor.

Syftet med denna stimulansen, utöver att stärka hushållens ekonomi, är att öka konsumtionen och på så sätt även skapa fler arbetstillfällen. För detta krävs att konsumtionen sker i Sverige, och därför finns det anledning att begränsa engångsstödet till dem som är folkbokförda och varaktigt boende i Sverige.

På frågan om det är effektivt att dela ut 82 miljarder till alla svenskar, fattiga som rika, medger Sjöstedt att man är ”ute på lite oprövad mark.” Han pekar dock på att liknande stöd getts till hushållen i USA och i Hongkong.

Stimulans av hushållens konsumtion

Och när det gäller stimulans av konsumtionen införde alliansregeringen jobbskatteavdrag som stegvis gav löntagare en månadslön extra i plånboken om året. Jobbskatteavdragen var en viktig förklaring till att Sverige klarade finanskrisen från 2008 bättre än många andra länder.

Jobbskatteavdraget fick också hård kritik till en början och vänstersidan lovade att riva upp reformen, men den satte sig och finns kvar idag.

Engångsstödet, formellt kallat Centralt administrerat stöd till hushållen” (pdf), har samma effekt men sker mycket snabbare och mer påtagligt, vilket just är meningen. Många företag är nära bankrutt efter coronabegränsningarna och behöver snabbt få tillbaka sina kunder.

Från borgerligt håll kan man kritisera förslaget därför att det sker som utbetalning av stöd, istället för som avdrag på skatten. Men skatteförändringar sker stegvis och i ett komplicerat system, medan detta stöd faller ut direkt. Och är avsett som engångsåtgärd.

Eftersom det är så enkelt och rakt innebär det minimal administration och fördelningseffekten blir utmärkt – alla får lika mycket i kronor räknat.

Jag gillar när partier är kreativa och finner lösningar som uppnår viktiga politiska mål, utan att skapa byråkrati och nya myndigheter.

Det är bara för riksdagen att köra!