Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) sa i veckan att omkring 100.000 ungdomar skulle vara drabbade av hedersrelaterat våld- och förtryck i Sverige i dagsläget. Forskare menar att det är mer än dubbelt så många.

Nyhetsbyråns granskning visar att ministern använder uppgifter som är sex år gamla och kommer ifrån en utredning som gjordes 2014. I en mer aktuell studie konstaterade forskare att antalet utsatta ungdomar låg på hela 240.000 år 2017. 

– Jämställdhetsministerns siffror stämmer definitivt inte, säger Amineh Kakabaveh, ordförande för Varken hora eller kuvad (VHEK).

Förmodligen är det ännu fler idag än när studien gjordes.

– Det har kommit mycket människor från starkt patriarkala kulturer senaste 5 åren. Att färre skulle vara drabbade i dag än för tre eller sex år sedan får jag verkligen inte ihop. Jag jobbar med den här frågan och besöker ofta skolor. Min bild är att förtrycket ökat markant. En enkätundersökning VHEK har gjort visar att 78 procent i Stockholm och 80 procent av skolelever mellan 12-18 år med invandrarbakgrund är drabbade, säger Amineh Kakabaveh.   

Hon grundade VHEK 2005 och föreningens syfte är att arbeta mot patriarkalt förtryck i ekonomiskt och socialt utsatta förorter. De kommande veckorna ska hon debattera hedersrelaterat våld- och förtryck mot socialminister Lena Hallengren.

Markant ökning senaste åren

Devin Rexvid, forskare och docent vid Stockholms universitet, får frågan om det är seriöst av jämställdhetsministern att använda sex år gamla uppgifter.

– Hon borde utgått ifrån tjejers rätt i samhället (TRIS) kartläggning som gjordes 2019. Den kartläggningen utgår ifrån kriterier som tydligt avgränsar gruppen utsatta för hedersrelaterat våld- och förtryck. Vi ser en markant ökning, en uppåtgående kurva.

– Upp till 65 procent av flickorna med utomnordisk bakgrund uppger att de har någon form av begränsning i valet av framtida partner, en uppgift som ger bra fingervisningar om det stora omfånget.