Under coronapanemins akuta fas applåderades vårdpersonalen för sina heroiska insatser. Nu kommer tacket: noll kronor i lönelyft.

Sverige skickar iväg allt fler miljarder skattekronor utomlands. Är det inte palestinska myndigheten som behöver antisemitiska skolböcker så är det EU-byråkrater som behöver löner på 250.000 kr/mån.

Men några lönehöjningar till svenska sjuksköterskor och vårdbiträden finns det inga pengar till. Sveriges kommuner och regioner, SKR, yrkar på att det centrala avtalet ska vara sifferlöst, det vill säga inte ha en någon gräns för hur mycket, eller lite, den lokalt förhandlade lönehöjningen ska vara. Den eventuella löneförhöjning som personalen skulle fått i mars vill SKR inte heller betala ut retroaktivt.

– De vill ha avtal som innebär att det inte finns någon garanti och kan innebära noll kronor i löneökning, säger Tobias Baudin, Kommunals ordförande till Aftonbladet.