Opinionsläget i huvudstaden är mycket annorlunda än på riksplanet. Januaripartierna+V+FI har inte tappat lika mycket i Stockholm som man gjort på riksplanet: -1,9 istället för -10,5 procentenheter.

Det är Ipsos som i september gjort mätning av hur väljarna i Stockholms stad skulle rösta om det vore val idag. Enligt DN kan övertaget för Januaripartiet i huvudstaden bero på högre utbildning. Stämmer det?

Utländska medborgare röstar i kommunvalet

Samtiden har frågan Peter Wallmark (SD), gruppledare i Stockholms stadshus. Han påpekar att i kommunvalet får utländska medborgare rösta. EU-medborgare får rösta så snart de är folkbokförda i Sverige och medborgare från övriga världen får rösta när man varit folkbokförd i Sverige de senaste tre åren. 

– Det bor många utländska medborgare i Stockholm som får rösta i kommunalvalet. De röstar i stor utsträckning på S och V. I vissa valkretsar i Stockholm har Socialdemokraterna uppemot 60-80 procent, säger Wallmark.

Han vill dock påpeka att det finns mer glädjande nyheter.

– Märk också att C, L och MP sjunker som stenar.

MP har halverats sedan 2014

Wallmark ser en tydlig utveckling över längre tid. I kommunvalet 2014 fick Miljöpartiet över 14 procent och får i Ipsos nu 7 procent. Alltså en halvering.

– MP är inte ett parti att lita på eftersom de hoppar mellan blocken. Det gör deras väljare osäkra. Tyvärr gör jakten på makten att MP får ett oförtjänt stort inflytande här i Stockholm liksom på riksplanet. Den enda tydliga oppositionen är Sverigedemokraterna, som den verkliga politiska vågmästaren i Stockholm, säger Wallmark.

Samtidigt har Sverigedemokraterna ökat från 5,2 procent i kommunvalet 2014 till att nu i Ipsos få 10 procent. Alltså en fördubbling.

Januaripartierna har 12 procentenheter färre väljare i riksdagsvalet

Trots Sverigedemokraternas ökning har Januaripartierna+V+FI ett stort övertag över de tre partier som i riksdagen är i opposition.

I 2018 års kommunval fick S-MP-C-L-V-FI tillsammans 64,9 procent av väljarna i Stockholms stad. Nu i september är läget för dessa vänsterpartier att de i kommunen har stöd hos 63 procent (-1,9) av väljarna, medan de bara har 51 procent (-10,5) i Ipsos mätning på riksplanet.

De tre oppositionspartierna i riksdagen M-SD-KD fick i senaste kommunvalet i Stockholm 34,0 procent, nu får de i Ipsos 36 procent (+2) i kommunvalet och 47 procent (+3,4) i riksnivå.

Glappet mellan Stockholms stad och riks är stort, även om Sverigedemokraterna har ökat mest i kommunen sedan valet.