Det finns hopp om västvärlden. Märkligt nog är det Frankrike som just nu går före i försvaret av yttrandefrihet och sekulärt statsskick. Väst måste sätta ner foten mot islamister som med våld och hot försöker islamisera vårt offentliga rum.

Det är underbart att se bilder på hur Muhammedteckningar projiceras på husväggar för att demonstrera att i Frankrike gäller yttrandefrihet även när islam utsätts för satir. Detta för att hedra den lärare som halshöggs i Paris för drygt en vecka sedan, då han visat Muhammedteckningar i undervisningen (efter givit eleverna möjlighet att lämna klassrummet om de ogillar satir).

Nej till barbariet! Demonstration mot halshuggning.

För att försvara yttrandefriheten måste vi stå upp för den, även när det framförs budskap vi inte håller med om.

Acceptera inte barbariet

I Sverige finns nu samma kryperi för islamister som fanns för stormakterna under andra världskriget. Om vi svenskar bara kröker rygg och lyder de mest aggressiva, så får vi vara ifred och slipper halshuggna lärare hos oss, är tankegången.

Reaktionen är inte bara feg, den innebär att vi ger upp våra värderingar. Och värst av allt: Islamisternas våld kommer inte att bli mindre utan mer omfattande om vi viker ner oss. Då bevisar vi att våld fungerar! Med våld kan man tvinga ner västlänningar på knä. Med mer våld kan man tvinga Europa att konvertera till islam.

Det finns bara ett sätt att stoppa våldsverkare. Att slå tillbaka dem. Visa att vi inte låter oss skrämmas till tystnad. Och att ordningsmakten faktiskt ser till att upprätthålla våra grundlagar.

Att inte vilja göra någon sårad

Jag förstår Kvartals chefredaktör Jörgen Huitfeldt när han menar att de flesta muslimer inte är våldsamma, men blir sårade av att se Muhammedsatiren. Han jämför med hur upprörda de flesta svenska skulle bli om någon demonstrerar yttrandefrihet genom att visar upp djurplågeri.

Men det finns två avgörande invändningar att göra. För det första är djurplågeri förbjudet, medan det inte är och skall inte vara förbjudet att rita Muhammedteckningar – det är ju själva poängen med yttrandefrihet.

För det andra finns ingen stor, global religiös/ideologisk makt bakom sadistiska djurplågare. Vilket Fredrik Haage påpekar i Smålandsposten.

Men Haage är ändå tveksam till det mot islam provocerande agerandet för yttrandefrihet i Frankrike: ”Men någonstans, på rätt många ställen, känner hyggliga muslimer sorg och vämjelse. Ett samhälle som målmedvetet trampar på det heliga skall allt vara försiktigt. Av djupare anledningar än att islamister provoceras.”

Eftersom islam är politik kan undantag inte göras

I ett svenskt kulturellt perspektiv håller jag givetvis med Fredrik Haage om att religiösa uttryck borde respekteras snarare än trampas på. Och visst är Jörgen Huitfeldts uppmaning till hur vi borde använder yttrandefriheten både klok och förnuftig: ”Men bara för att man får betyder det inte att man bör”.

Men. Islam är inte bara en religion utan en politisk och ideologisk rörelse som kräver underkastelse. Islam är inte kompatibel varken med yttrandefrihet eller demokrati. I kalifatet gäller profetens ord, vad man än tycker och hur man än röstar. Och tycker man fel, ska man dö.

Om yttrandefriheten faller, blir demokratin nästa måltavla

Bakom halshuggningen av läraren Samuel Pety ligger inte enbart ett krav om att Frankrike och västvärlden ska hedra profeten genom att inte använda yttrandefriheten för att göra satir med honom.

Nej, bakom halshuggningen ligger kravet att Frankrike, Sverige och alla västländer ska avskaffa demokratin. Det kommer att bli nästa krav, om väst viker ner sig för islam när det gäller yttrandefriheten. Dessa extremister säger inte ”sluta såra oss med er satir”, deras budskap är: ”kapitulera för islams läror!”

Tyvärr har de flesta fortfarande svårt att ta in att alla våra grundläggande värderingar är under attack i syfte att krossa vår civilisation. Antingen kapitulerar vi och börjar be till Mecka, eller så försvarar vi vår allmänna tolerans med intolerans mot toleransens fiender.

Skälet? Om vi inte stoppar motståndarna mot yttrandefriheten vid striden om satir, så kommer de att flytta fram sina positioner. Då försvagas vår förmåga att upprätthålla våra värderingar. Vi hamnar på ett sluttande plan, där vi kan glida av den plattform som västerländska upplysningen utgör och falla ner i avgrunden. Ju förr vi stoppar utförsglidandet, desto bättre kan vi värna västerlandets civilisation.

*

Se satiren på husväggar: Twitter-inlägg