Förvaltningsrätten i Göteborg får ta emot allt fler hot och väljer nu att införa samma sorts säkerhetskontroll som rätterna i Stockholm och Malmö tidigare infört.

I förvaltningsrätten avgörs tvister där en person är oense med en myndighet, exempelvis Försäkringskassan eller socialtjänsten. Det kan gälla allt från ovanliga namnbyten till tvångsvård av unga.

Tryggheten har försämrats på domstolen genom hot mot personal, skadegörelse och besökare som är så störande att de måste lyftas ut av väktare.

– Utvecklingen i samhället i stort går åt detta håll och vi vill att domstolen ska vara en trygg och säker plats, säger säkerhetschefen David Gustafsson till Göteborgs-Posten.

Förvaltningsrätten i Malmö införde en fast säkerhetskontroll i våras, och den i Stockholm gjorde det i fjol.

Säkerhetskontroll som på flygplats

Säkerhetskontrollen påminner om flygplatsernas kontroller. Besökaren får gå igenom en metalldetektor medan eventuella väskor och jackor genomsöks i jakt på farliga föremål.

Domstolen utökar också sin vaktstyrka.