Kostnaderna för biståndet har skenat under den nuvarande regeringen, skriver fyra riksdagsmän (SD) i Aftonbladet.

Sverigedemokraterna vill banta Sveriges bistånd och använda det bättre.

– 2013 låg de, inklusive Sidas och UD:s förvaltningsanslag, på strax under 30 miljarder kronor. Föreslagna biståndsramar för 2021 är på hela 52 miljarder kronor, detta för ett år då budgetunderskottet förutspås bli 67 miljarder kronor. I stunder som dessa borde det vara en självklarhet att strama upp biståndet, inte öka det, skriver Markus Wiechel, utrikespolitisk talesperson (SD), Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD), Björn Söder, riksdagsledamot utrikesutskottet (SD) och Mats Nordberg, riksdagsledamot utrikesutskottet (SD).

– Hans Rosling skriver i boken Factfulness att andelen av världens befolkning som lever i verkligt fattiga länder har minskat från 50 procent 1966, till 9 procent 2017. Majoriteten av världens befolkning bor nu i medelinkomstländer. De faktorer som lyft så många länder ur fattigdom är utbildning, ökad handel, frånvaron av väpnade konflikter och ökad personlig frihet.

Med andra ord – om befolkningen får utbildning och sedan inte hindras av makthungriga representanter från sin egen eller andra stater, eller av naturkatastrofer, så följer välståndsutveckling. Sveriges bistånd bör stödja förutsättningarna för sådan utveckling.

Effektivare bistånd

För att hantera Sveriges nuvarande ekonomiska situation och samtidigt få ett stramare men betydligt effektivare bistånd, behöver följande förändringar göras:

  • Återställ biståndet till 2013 års nivå.
  • Fokusera på de allra fattigaste länderna.
  • Villkora bistånd med återvändandeavtal och ställ krav på grundläggande mänskliga rättigheter.
  • Öka biståndet till långsiktig ekonomisk utveckling, inte minst till industri och infrastruktur i samhällen utanför storstäderna – inklusive flyktingläger som kommit att permanentas – och verka för att stimulera lönsamhet bland de satsade anslagen.
  • Öka ansträngningarna mot korruption knuten inom biståndet.
  • Öka biståndet till klimatbefrämjande projekt såsom fossilfri el och projekt för plantering och industriell vidareförädling av träd.