En klar majoritet av både män och kvinnor vill förbjuda tiggeri. Mest för tiggeriförbud är dem med invandrarbakgrund.

DN/Ipsos har i fem år frågat stockholmarna om de tycker att tiggeri ska vara tillåtet eller förbjudet i hemkommunen. I höst har stödet för ett tiggeriförbud ökat. Andelen män som vill se förbud är nu 60 procent och bland kvinnor 53 procent. De som vill fortsätta tillåta tiggeri sjönk samtidigt från 35 till 27 procent i hela länet, rapporterar tidningen.

Den grupp som är störst motståndare mot tiggeriet är utlandsfödda. Hela 79 procent vill förbjuda, medan bara 12 procent vill att det ska fortsätta vara tillåtet.

Utifrån partisympatier är SD-, M- och KD-väljarna mer positiva till förbud än väljare som röstar på andra partier.

Det första beslut som Moderaterna i Stockholms stadshus fattade efter valet var att svika sitt vallöfte om att införa tiggeriförbud.