Otryggheten och oron för brott fortsätter att öka i Sverige. Mest ökar oron bland unga män, särskilt för att utsättas för personrån. Det visar Nationella trygghets­undersökningen (NTU) 2020 som publicerar idag.

I hela befolkningen har andelen som är otrygga ökat från 43 procent förra året till 47 procent 2020, vilket är en ökning på 10 procent.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har aldrig tidigare uppmätt en så hög grad av otrygghet som nu, konstaterar man i NTU 2020.

Unga män känner ökad oro för personrån

Särskilt bland unga män 16–19 år har oron för personrån nästan fördubblats på två år, från 11 procent 2017 till 19 procent 2020. Oron för kriminaliteten generellt har i denna grupp ökat från 22 till 32 procent under två år.

– Det är en tydlig trend att oron över brottsligheten ökat bland unga män, och personrån är den brottstyp där oron för att utsättas ökat tydligast, säger Maria Molin, projektledare, Brå.

Mest otrygghet känner kvinnor

Generellt är dock kvinnor mest oroliga. När det gäller utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet har unga kvinnor blivit betydligt mer oroliga de senaste åren. 2015 svarade 28 procent av kvinnor 16-19 år att de var otrygga, i senaste rapporten har andelen stigit till 42 procent. En ökning på 50 procent.

En förklaring kan vara att andelen kvinnor (16–84 år) som uppger att de utsatts för sexualbrott 2019 uppgick till 9,4 procent. Fram till 2012 låg andelen på 2-3 procent och har sedan successivt stigit till 9-10 procent sedan 2017. En fyrdubbling på bara sju år.

Hotfullheten har ökat

Också trivseln i samhället har sjunkit. Rapporterna om hotfull stämning har blivit vanliga, vilket också syns i BRÅ-statistiken. Andelen i befolkningen som blivit utsatt för hot har ökat från omkring 6 procent varje år fram till 2014, sedan har andelen ökat till över 9 procent 2019.

Dags att ta uppgifterna på allvar

De styrande partierna har fullkomligt struntat i denna dramatiska försämring av tryggheten i landet. Alla befolkningsgrupper känner ökad oro.

Det är ingen slump att oro och otrygghet ökat kraftigt efter 2015, då alla partier utom ett propagerade för kraftigt ökad invandring från utomeuropeiska länder. Dessa individer kommer från en kultur där våld och hot är normalt och där man också oftare tar till dödligt våld.

En överväldigande del av migranterna har dessutom varit män som inte är vana vid jämställdhet och kvinnor som inte göms undan i hemmen utan är en del av yrkesliv och offentlighet på samma sätt som män. Här har en allvarlig kulturkrock uppstått som ansvariga partier fullständigt struntat i.

Priset får nu svenska befolkningen betala i form av sämre trygghet, ökad oro och därmed minskad livskvalitet. Det är en oansvarighet av historiska proportioner, som borde stå makthavarna dyrt när deras mandat ska prövas i val.

Folkets dom borde bli hård.