Den sista TV-sända debatten mellan president Donald Trump och utmanaren Joe Biden ändrade förmodligen få väljares uppfattning.

ANALYS. Joe Biden var negativ i tonen medan Donald Trump ville skapa optimism.

Jag tror inte argumenten i debatten ändrade någon, men de befäste den profil de var och en representerade. Och skillnaden är stor.

En oberoende väljare från Georgia som ringde in till telefonslussen hos TV-kanalen C-Span sa att Joe Biden är ”en väl-coachad, välpolerad politiker” som ger ”alla typer av löften … sedan ingenting gör för att uppfylla dem”, medan president Trump ”kampanjar på sin politik, på vad han fått gjort. ”

Joe Biden är det politiska etablissemangets man, det etablissemang så många amerikaner känner stort förakt inför, just därför att de aldrig uppfyllt de vallöften man givit i årtionden. Han har visserligen ett anständigt framträdande, men få tror han menar det han säger.

Donald Trump är motsatsen. Väljarna vet hur mycket etablissemangen hatar honom, och just därför älskar väljarna honom. Han sparkar eliterna i baken. Han är oförskämd och ohyfsad, men väljarna gillar att han använder det temperamentet mot etablissemangen i sitt dagliga arbete som president.

Trump har varit dålig på att tala om vad han konkret gjort. Genom avregleringar och nya handelsvillkor har amerikanska företag kunnat växa och arbetslösheten minskat till den lägsta någonsin, också för minoriteterna. Pandemin har ändrat på detta, men frågan är om väljarna ger presidenten skulden för coronaviruset.

Har politiker återupprättat sitt anseende? I så fall kommer Joe Biden att vinna, mannen som suttit i senaten sedan 1972 och sedan dess tillhört den politiska eliten.

Jag är övertygad om att väljarna utanför de stora städerna är fortsatt arga på politikerklassens lögnaktiga och bedrägliga beteende. Därför vore det logiskt om Donald Trump återväljs för att i fyra år till göra livet lika surt för politikerklassen som han ger verklighetens folk bättre villkor i vardagen.