Den blågröna budgeten för Region Stockholm är en svältkur för sjukvården, det menar Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i regionfullmäktige.

Den blågröna majoriteten i Region Stockholm med Moderaterna i spetsen har presenterat sitt budgetförslag för 2021.

– Det är en svältbudget som knappt låter sjukvården hålla näsan ovanför vattenytan, säger Gabriel Kroon (SD) till Samtiden.

Region Stockholm går igenom en ekonomisk kris till följd av covid-19 och har samtidigt en enorm vårdskuld att brottas med. Det möter den blågröna majoriteten genom att göra omänskliga besparingar.

– För att ta oss ur vårdkrisen måste första steget vara att tillföra mer pengar till vårdverksamheterna. Andra steget är att se över och utveckla sjukvårdsystemet. Inget av detta sker, vilket kommer att vara ett hårt slag för de allra sjukaste patienterna, säger Kroon.

I den blågröna budgeten behåller sjukhusen och vårdcentralerna i samma organisation, vårdstruktur och arbetssätt, men med mindre pengar att tillgå. Sverigedemokraterna i Region Stockholm menar att detta med största sannolikhet kommer leda till varsel av personal, längre väntetider och en försämrad sjukvård.

Pengar till tolkning och cykelkansli istället för vård

– Moderatstyret sparar mångmiljonbelopp genom att höja priset på rullstolar, färdtjänstresor och funktionshjälpmedel för de mest behövande med funktionsnedsättning.

Moderaterna och Kristdemokraterna har hävdat att fokus ska ligga på kärnverksamheterna och genomför omfattande besparingar.

– Trots detta vågar de inte begränsa den fria språktolken, som kostar över 150 miljoner kronor årligen för Region Stockholm. Bägge partierna driver begränsningar nationellt, men vågar inte göra detsamma regionalt efter påtryckningar av Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

– Istället för att satsa på att göra vården bättre för de äldsta och sjukaste patienterna, lägger den moderatledda majoriteten populistiska förslag om att inrätta en ny klimatnämnd och inrätta ett cykelkansli. Det visar på styrets skeva prioriteringar, när människors liv kraftigt försämras, säger Gabriel Kroon (SD)