I ett pressmeddelande berättar Arbetsförmedlingen att arbetssökande som har gymnasieutbildning har lättast att få nytt jobb. Det gör att invandrare har svårt att komma i arbete, eftersom nära hälften av dem saknar gymnasieutbildning.

Den totala arbetslösheten ökar inte längre, utan ligger kvar på 9,0 procent, konstaterar Arbetsförmedlingen. Varslen har fortsatt, men fler än tidigare månader får nu arbete.

– När efterfrågan på arbetskraft går upp igen är det i första hand personer med kort arbetslöshetstid, tidigare arbetslivserfarenhet och gymnasieutbildning som först lämnar arbetslösheten, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Den enskilt viktigaste faktorn för varaktig etablering på arbetsmarknaden är en gymnasieutbildning. Bland utrikes födda som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen saknar 43 procent en gymnasieutbildning, vilket kan jämföras med 18 procent bland inrikes födda.