Det är halvtid i politiken. Två år har gått sedan valet och det är två år till nästa val. Frågan är hur många av de vallöften som partierna utfäste som har infriats. I Stockholm är listan på svikna vallöften lång.

Sverigedemokraternas gruppledare i Stockholms stadshus Peter Wallmark har sammanställt en lista över alla vallöften som Moderaterna har brutit.

Dagen efter valet svek M löfte om tiggeriförbud

Direkt efter valdagen vände sig Moderaterna till Miljöpartiet för att få över partiet på alliansens sida. För att göra inviten trovärdig svek Moderaterna, utan att tveka, löftet till väljarna om att införa tiggeriförbud. Hade M vänt sig till SD hade man istället fått stöd för sitt eget vallöfte.

– Moderaterna i Stockholm valde hellre makten än att leva upp till sina vallöften, säger Peter Wallmark till Samtiden.

Vallöften om framkomligheten sviks

Ett av alla vallöften som M sviker.

Inför valet lovade Moderaterna att gräva ner centralbron och att bygga den Östliga förbindelsen så att biltrafik inte ska behöva köra genom city. Men dessa löften har man svikit. I stadshuset valde M att avslå förslaget om att reservera mark för Östlig förbindelse, och projektet har lyfte ur den nationella trafikplanen.

Bostadsbyggandet har inte ökat som man lovat

Moderaterna lovade också att öka byggandet av bostäder. Man har talat om 100.000-140.000 nya lägenheter till år 2030. Men byggtakten är mycket lägre än vad som krävs.

– Nu ser det ut att bli mindre än hälften av dessa nya bostäder, säger Peter Wallmark.

Bromma flygplats är åter hotad

Moderaterna lovade att rädda Bromma flygplats och två miljarder kronor har satsats på nya ankomsthallar. Men nu är redan diskussioner igång om att riva upp avtalet som gäller till 2038 för att lägga ner flygplatsen.

– Moderaterna har tystnat och försvarar inte längre flygplatsen när vänsterpartierna vill lägga ner den, konstaterar Wallmark.

M sviker företagen och dess anställda

Genom att låta Miljöpartiet styra trafikpolitiken (utöver att stoppa nyinvesteringar i vägar också ta bort många p-platser och anlägga cykelbanor), blir det svårt för företag att lokalisera sig till Stockholm. Genom att inte åtgärda bristen på bostäder blir det också svårare för anställda att få tag på bostad om man förlägger verksamhet till Stockholm.

– Allt detta betyder att Moderaterna försämrar företagsklimatet i Stockholm. Det går stick i stäv med vad partiet lovade inför valet 2018, säger Wallmark.

Förstör kulturarv genom ovarsamma rivningar

Moderaterna lovade i valet att bevara kulturvärden och säga nej till rivningar av kulturhistoriskt värde. Men man sviker löftet genom att godkänna just sådana rivningar. Det sker också i de allra mest centrala och äldre delarna av staden – som vid Stureplan. Anrika Astoriahuset på Nybrogatan har förstörts. Den varsamma förnyelse man talat om syns inte till.

Sviker löfte om trygghet på bibliotek och simhallar

Istället för att ta i med hårdhandskarna mot bråkmakare och islamister, har sexuella ofredanden fortsatt att i simhallar. Störningar på bibliotek likaså. Och de åtgärder som vidtagits har ofta gått islamisterna till mötes, genom könsuppdelade badtider. Så som Miljöpartiet vill ha det.

Bidrag fortsätter flöda till illegala migranter

Moderaterna lovade att avskaffa rätten till försörjningsstöd för illegala migranter, men utbetalningarna fortsätter som om ingenting har hänt. Människor som fått avslag på asylansökan enligt svensk lag ska lämna landet. Men trots att de olagligt befinner sig här, betalar Moderaterna ut skattemedel till dem, så att det blir enklare att stanna i olaglig tillvaro.

M styrs av MP i Stockholm

När man läser den här listan på svek, får man intryck av att det är Miljöpartiet som domderar och styr över Moderaterna. Varför viker Moderaterna ner sig?

– Man har valt maktposterna och sålt ut sin politik. Det är ju faktiskt Miljöpartiet som suttit längst vid makten i stadshuset. De satt både i den förra vänstermajoriteten och sitter nu också i det borgerliga styret.

Men vilken är Moderaternas strategi, tror du?

– Man har ingen annan strategi än att flyta med, enligt minsta motståndets lag. Allt tillåts gå ”vind för våg”.

Om det är Miljöpartiets politik som genomförs, hur borde Moderaternas väljare reagera?

– Väljare bör inför nästa val ställa de styrande partierna till ansvar för allt man lovat men inte genomfört. Och fundera på om man kanske ska rösta på ett parti som säger samma sak dagen före som dagen efter valdagen, avslutar Wallmark.