AFA ser skadegörelse, hot och våld som medel i kampen för sina politiska mål. De hotar alla som inte delar deras ideologiska världsbild. Därför måste den terrorklassas, säger EU-parlamentarikern Charlie Weimers (SD).

För att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism bör AFA terrorklassas. 

Det menar Charlie Weimers (SD) som är medförfattare till ett förslag till resolution i Europaparlamentet om att föra upp Antifa på EU:s terroristförteckning. Han är den enda svenska ledamoten som är med.

– Frånvaron av resterande svenska ledamöter är talande. Återigen är vi det enda parti som står upp för lag och ordning, på riktigt, skriver Weimers i Expressen.

– Min förhoppning med resolutionen är att bryta handlingsförlamningen och få till stånd den europeiska terrorklassning som uppenbarligen behövs för att få den rödgröna regeringen att agera i Sverige.

Uppfyller definitionen av terrorism

De aktioner som nätverket genomfört i Europa uppfyller EU:s definition av terrorism. Och i USA har president Trump låtit meddela att han vill att USA terrorklassar Antifa.

De har hotat och vandaliserat egendom tillhörande flera riksdagspartier. De har hotat enskilda handläggare hos Migrationsverket och vandaliserat dessa tjänstemäns egendom. Nätverket har även attackerat, hotat och riktat skadegörelse mot domare vid Migrationsdomstolen.

Deras hot mot enskilda individer hotar de medborgerliga fri- och rättigheterna och viljan att arbeta politiskt. Det är i själva verket avsikten med aktionerna. I förlängningen underminerar sådana aktioner demokratin. 

– Därför bör AFA och deras våldsaktioner klassas för vad de är – terrorhandlingar. Aktivister som använder våld mot enskilda för att uppnå politiska mål skapar terror. De bör därför betecknas och behandlas som terrorister, avslutar Weirmers.