Det är inte bara så att många svenskar är fattigpensionärer. Staten göder istället dem som är utländska medborgare och inte jobbat någonting under hela sitt liv.

Det kallas äldreförsörjningsstöd, ÄFS. Det innebär att den som inte arbetat alls och inte heller behöver vara svensk medborgare, får nästan lika mycket som den som arbetat i 40 år och betalt skatt.

Rebecca Weidmo Uvell har granskat pensionssystemet: Äldreförsörjningsstödet – ännu en kran. Och kan konstatera att antalet personer som är utländska medborgare som aldrig arbetat men ändå får ÄFS har fördubblats på tio år.

I augusti 2020 var de 26.835 personer som får i det närmaste samma pension som den som arbetat i 40 år. Hela 95 procent av mottagarna är utlandsfödda. Dessa individer kostar skattebetalarna nästan 1,2 miljarder kronor i Äldreförsörjningsstöd. Till det kommer nästan lika mycket i garantipension.

Och du får 12.200 kr/mån även om du inte jobbat och inte betalt en krona i skatt under hela dit yrkesverksamma liv.

Pensionsmyndighetens typfallsmodell. 2019 års penningvärde. Källa: Fastighetsfolket/Arbetet.

Experter talar om systemfel

I detta räkneexempel jämförs pensionen för tre personer vid 65 års ålder. Alla är ensamstående och bor i hyresrätt. De två som arbetar har tjänstepension och arbetar heltid hela livet. Beräkningarna är gjorda av Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef vid fackförbundet Forena. Han talar om systemfel i LO-pressen.

Vilka är det som tar del av detta särskilda stöd? Enligt Rebecka Weidmo Uvells granskning går Äldreförsörjningsstödet, till irakier: 257 miljoner kronor per år, syrier: 246 miljoner kronor per år, till somalier 108 miljoner kronor per år, till bosnier 94,8 miljoner kronor per år, till afghaner 53,4 miljoner kronor per år, till palestinier 46 miljoner kronor per år.

Vad utbetalas då till folk födda i Sverige? Jo, det uppgår till 159 miljoner kronor per år. Och statistiken visar att allt färre svenskfödda får bidraget.

Systemet måste reformeras

Rebecka Weidmo Uvell skriver: ”Givetvis kan vi inte ha regeln att bara för att du kommit hit som flykting ska du åtnjuta alla förmåner i garantipensionssystemet.”

Om vi ska ha en likabehandlingsprincip i Sverige måste de som kommer från andra länder jobba ihop till sin pension – som alla andra. Om man inte har med sig pensionsförmåner från hemlandet är det inte svenska folkets fel och inte heller bekymmer.