Islamic Relief har fått över en miljard kr från svenska myndigheter de senaste fem åren, trots att organisationen är en del av Muslimska brödraskapet som är emot demokrati och integration av muslimer i väst.

I Tyskland beslutade under förra veckan att utesluta Islamic Relief från samarbetet inom katastrofbistånd och stryper därmed en stor del av den offentliga finansieringen, rapporterar Ledarsidorna.

Den tyska biståndsorganisationen Aktion Deutschland Hilft har upphävt medlemskapet i organisationen för Islamic Relief Germany tills vidare. 

Uteslutningsärendet är med stor sannolikhet en direkt reaktion på The Times avslöjande om antisemitiska sympatier samt stöd till terrororganisationen Hamas.

Lamia el-Amri. Foto: Twitter.

Den svenska medborgaren Lamia el-Amri har lämnat ordförandeposten för Islamic Relief Worldwide, men valdes till vice ordförande. Hon är dessutom styrelseordförande för Islamic Relief Sverige och samtidigt verksamhetsledare för studieförbundet Ibn Rushd.

Det var under Lamia el-Amri tid som ordförande för Islamic Relief Worldwide då man rekryterade de tjänstemännen som öppet visat antisemitiska åsikter och sympatier för Hamas.

Sverige går i motsatt riktning och såväl regeringen, biståndsmyndigheten Sida samt Svenska kyrkan ger organisationen sitt fortsatta oreserverade stöd, konstaterar Ledarsidorna.