Med stor invandring borde många fler fängelser ha byggts med tanke på att man i årtionden vetat att utlandsfödda är brottsliga i högre utsträckning. Men nu är alla fängelser överfulla.

De befintliga anstalterna räcker inte till. Det innebär att fler dömda än tidigare går ute på gatorna i väntan på att börja avtjäna sitt straff. 

Cirka 2.700 dömda brottslingar går fria i samhället i väntan på att påbörja sitt fängelsestraff, enligt statistik som SVT tagit del av.

Tidigare fanns en gräns på max 50 dagar från dom till att den dömde skulle inställa sig vid anstalten. För några år sedan höjdes den till 75, men nu är gränsen 100 dagar. Mer än tre månader efter dom.

– Skälet till att vi har ändrat tidsgränsen har enbart att göra med beläggningssituationen. Att vi har valt att öka gränsen är givetvis problematiskt och något som vi avser att gå ifrån så snart det går, men i dagsläget ser vi inga alternativ, säger Joakim Righammar, sektionschef på Kriminalvården, till SVT.

Risk för nya brott

Bedömningen från Domstolsverket är att det anses ”acceptabelt” att de här personerna är fria i samhället under den här perioden. Men risken för att nya brott begås ökar ju längre tiden går, menar Kriminalvården.

– Genom att vi ökar den här tiden från 50 till 100 dagar så ökar givetvis riskerna också, säger Joakim Righammar.