Det är uppenbart att många politiker och medier inte förstår vilken central principen som yttrandefrihet är för vår demokrati och öppenhet. Särskilt när islamska krav på inskränkningar börjar ställas.

För mig har det varit skrämmande att se hur politiker på hög nivå, både tidigare ministrar och nuvarande riksdagsledamöter, inte försvarar yttrandefriheten. Så fort den sätts under press, viker man ner sig och ställer sig på frihetsmotståndarnas sida.

Diskussionen har uppkommit sedan ett antal ex av koranen har bränts i Sverige. Etablissemangen har gått ut och fördömt tilltaget – utan att påpeka att det varken är eller ska bli olagligt att göra så.

Frågor från vänsterhåll – som: ”är det nödvändigt att bränna en koran?” – syftar till att pressa liberaler på defensiven. Det spelar ingen roll vad som är ”nödvändigt” och ”onödigt”, eftersom yttrandefriheten är en frihet att göra det onödiga.

Liberalers avsaknad av försvar för yttrandefriheten i dagens Sverige är oroande.

Invandrare vet inte vad yttrandefrihet är

När DN frågar folk i Rinkeby vet de inte om att det är lagligt att förstöra en bok man själv köpt.

– Nej, jag visste inte det. Vi trodde att det var olagligt i Sverige att bränna Koranen och andra religiösa skrifter. Nittio procent av alla som bor här tror det, säger en restaurangägare i Rinkeby till DN (betalvägg).

Skälet till okunnigheten är att politikerna som ska styra landet själva verkar förvirrade. Så fort något gäller islam blir de så nervösa att de inte vet vilket håll de ska vända sig.

Inte ens i denna fråga om yttrandefrihet – som ju är en liberal värdering – klarar politiker som kallar sig liberaler av att stå upp för friheten mot islamism och andra inskränkningar.

Krav på lagar mot hädelse

Denna oförmåga att försvara svenska lagar och traditioner resulterar nu i att det kommer krav på att Sverige ska inskränka friheten.

– Vi vill inte att det ska vara lagligt i Sverige att bränna heliga skrifter som Koranen, Bibeln och de judiska skrifterna och att det samtidigt ska bli förbjudet att håna de olika religionerna, säger Hussein Farah Warsame som är imam i moskén i Rinkeby till DN.

Konservativa vågar försvara yttrandefriheten

Det är symptomatiskt att det är konservativa som är bäst på att försvara liberala värden som yttrandefriheten när de utmanas av mångkulturalismen.

Konservativa är nämligen fast förankrade i sin egen kultur och behöver inte bli förvirrade av alla hänsyn liberaler anser sig behöva ta åt än det ena och än det andra totalitära hållet.

Innebörden av mångkultur är att svensk kultur inte längre är vägledande och överordnad. Då kan inte heller svenska lagar om yttrandefrihet vara så angelägna att upprätthålla, särskilt inte när islamister är kränkta. Då blir det paradoxalt nog inte främmande för liberaler att försvara iranska ayatollors avsky för yttrandefriheten.

När Khomeini inledde den islamistiska revolutionen i vår tid 1979, var just yttrandefriheten det första som försvann. På samma sätt är det alltid TV/radio-stationer som diktaturer först ockuperar. Yttrandefriheten är en fundamental förutsättning för ett fritt och öppet land. Att strypa den är de totalitära krafternas första mål.

Att inte försvara koranbränningen i princip – hur mycket man själv än anser det onödigt, provokativt eller bara dumt – är ett allvarligt svek mot ett avgörande fundament i västerlandets kultur.