Det är nu 19 år sedan al-Qaida med 19 män kapade fyra flygplan som flög in i de två tornen vid World Trade Center, pentagon och mot okänt mål i Washington.

Efter detta terrordåd – som krävde nära 3.000 människors liv mitt i deras arbetsdag – har en lång rad terrordåd inträffat där islamister vill döda så många västerlänningar som möjligt.

Madrid, London, Paris, Bryssel, Nice, Berlin, Orlando och Stockholm. Snart sagt ingen större stad har sluppit undan islamistiska terrordåd.

Terrorister med fristad i väst

Det har skett en förskjutning från välplanerade och koordinerade attacker med många döda, till mer amatörmässiga och slumpmässigt utvalda måltavlor där dock färre dödas vid varje attack.

Västvärlden har inte svarat med andra åtgärder än att höja skattebetalarnas kostnader för säkerhetsåtgärder. Invandringen till väst från de länder varifrån islamistiska extremismen kommer har fortsatt i oförminskad omfattning. Därför har terroristerna också oftare varit islamister som fått fristad i väst, snarare än influgna från muslimska länder så som fallet var 11 september 2001.

Mindre spektakulära men mer påtaglig terror

Att varje ny terrorattack dödar färre är naturligtvis bra, men samtidigt är vi alla utsatta och kan falla offer för en kniv i nacken eller köras över av lastbil närhelst vi lämnar bostaden.

De ”små” terrorattackerna tränger därför längre in i vår vardag.

Men politikerna gör inte mycket åt utvecklingen. Folkvandringen från våldsamma delar av världen till västvärlden fortsätter. Det kan inte betyda annat än att våldet kommer att öka, såväl kriminellt som terrormotiverat dödligt våld.

Politikerna låter det ske. Man skyddar sig själva med fler livvakter och hårdare bevakade kontor. Men medborgarna får betala priset för mångkulturen – somliga med sina liv.

Väst regredierar

Är det värt priset? Nej. Att till västliga demokratier bjuda in människor som inte vill leva enligt västerländsk kultur är ett av världshistoriens värsta misstag.

Istället för fred, frihet, rättsstat, humanitet och öppen debatt regredierar västvärlden tillbaka till medeltidens brutalitet, ofrihet och inbördeskrig.

Det är mångkulturalismens pris. Terrorn är en del av kostnaden.