Stadsdelsförvaltningen betalade ut 1,5 miljoner i bidrag – trots att idrottsföreningen brustit i sin redovisning. En föreningsansvarig har sedan kunnat förfalska bokföringen och ta pengarna.

Aftonbladets granskning visar hur drygt en miljon kronor försvunnit det senaste året. Pengarna skulle gå till ungdomsfestival har istället fått bekosta hotellnätter, flyg och taxiresor, enligt en polisanmälan från förvaltningen.

Redan under 2018 fanns brister i föreningens redovisning för hur man använt skattemedlen. Brister som varit kända i ett internt mejl hos stadsdelsförvaltningen. Men trots det betalade stadsdelsförvaltningen under 2019 på nytt ut 1,5 miljoner kronor till föreningen.

Föreningsmedarbetare förfalskat kontoutdrag

I interna handlingar hos förvaltningen framgår att en dåvarande medarbetare inom föreningen misstänks ha förfalskat ett kontoutdrag – för att dölja att alla pengar var borta.

När föreningen till slut gjorde en genomgång av sitt konto upptäcktes ett ”stort antal” transaktioner som inte var kopplade till festivalen.

Föreningen går i konkurs – och startar igen

Idrottsföreningen beslutade när staden krävde återbetalning att ansöka om konkurs – och startade en ny förening.

I samband med konkursen skrev en anställd på stadsdelsförvaltningen till föreningen om de försvunna skattepengarna:

“Lite jobbigt är det därför att direkt fråga om ni i er konkursansökan har med att ni är skyldiga förvaltningen pengar? Det är bra för vår del att veta att det är med, vi har revisorer på oss för att redovisa skattepengar korrekt”.

Föreningen vill inte uttala sig om de försvunna pengarna. Men i ett protokoll från ett extra årsmöte i december framgår att styrelsen lämnade in en polisanmälan.

– Jag har inga kommentarer, säger Ram Cornejo, som var ordförande i samband med konkursen till tidningen.

Högst kriminellt beteende

Stadsdelsdirektören Patrik Åhnberg i Skärholmen får frågan om det var rimligt att pengarna betalades ut när det var känt att föreningen hade brister i redovisningen.

– Jag kan bara säga utifrån hur jag känner för det. Det är ett högst kriminellt beteende.

Enligt stadsdelsförvaltningen ligger deras anspråk på föreningen på drygt en miljon kronor. Ärendet är polisanmält.

Enligt ordföranden i Skärholmens stadsdelsnämnd, Johan Kling (C), fick politikerna inte reda på att det fanns brister hos föreningen när nämnden beslutade att betala ut bidraget som nu är borta.