Det är lite vulgärt att se hur glada samarbetspartierna S-MP-C-L är över det spretiga statsbudgetförslaget som vräker ut 100 miljarder kronor på mängder med onödiga satsningar som svenska folket kommer att få betala för.

I EU använder man coronapandemin som svepskäl för att expandera överstatligheten och binda medlemsländerna hårdare till Bryssel, medan regeringen i Sverige använder coronaviruset som svepskäl för en rad favoritsatsningar för samarbetspartierna. Ingen förklarar hur de hänger ihop med viruspandemin.

– Det är otroligt spretigt. Det är tydligt att det här är en budget som främst handlar om att hålla 4 partier nöjda så att de kan fortsätta regera, snarare än att lösa problemen, säger Oscar Sjöstedt (SD).

Miljöpartiet får åter sätta sprätt på många sköna miljarder skattekronor utan att vi vet om det alls är till nytta för miljö och klimat. Mängder med tidigare miljösatsningar har visat sig vara ineffektiva.

Centerpartiet får sänkt arbetsgivaravgift för unga, en åtgärd som döms ut av en enig ekonomkår eftersom varje nytt jobb kostar mer än en miljon kronor. Nu ska åtgärden ändå återinföras.

Liberalerna har fått igenom ett komplicerat avdrag på bolagsskatten för investeringar. Ännu ett sätt att krångla till skattesystemet, istället för att ha generella och enkla regler som medborgare och företag kan förhålla sig till.

Socialdemokraterna är de stora vinnarna: genom att slösa bort svenska folkets skattemedel på allt möjligt, med corona som svepskäl, lyckas man hålla ihop Januaripartierna och därmed sitta säkert vid makten.

Kärnuppgifterna glöms bort – igen

Vad skulle man gjort istället? För det första: riktiga åtgärder som har med lärdomarna av pandemin att göra. Beredskapen är tragiskt låg på allt från livsmedel till mediciner och skyddsutrustning. Äldreomsorgen är eftersatt med personal som inte ens kan svenska.

För det andra: Akuta insatser för de näringar som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin, främst servicesektorn med restauranger, hotell och besöksnäring.

För det tredje: Statens kärnuppgifter är vanskötta. Här behövs satsningar på försvarsmakten, på polisen och rättsväsendet. Många fängelser måste byggas som en följd av den förda invandringspolitiken.

Istället för att göra landet bättre rustat har de styrande partierna skapat en julafton åt sig själva, där de sprider skattebetalarnas pengar som om de vore Joakim von Anka. Det är vulgärt, helt enkelt.