Nu ska alla som nyanställs bli språktestade i Sölvesborg. Detta för att höja kvaliteten i kommunens verksamheter. Först ut är omsorgsverksamheten.

Den politiska majoriteten i Sölvesborg – SD, M, KD och lokala SoL-partiet – bestämde redan när Samstyrets handlingsprogram framtogs vid tillträdet efter valet 2018 att språkkrav och språktest skulle införas.

Personalutskottet i Sölvesborg har beslutat att ta fram ett verktyg för att säkerställa språkkompetensen vid rekrytering. Uppdraget utförs i samverkan med alla förvaltningar inom Sölvesborgs kommun, med start i omsorgen. 

– Jag är väldigt glad över att ett språktest som är en viktig del i omsorgslyftet med fokus på kvalitet och individens behov i centrum, nu även lyfts upp till att bli ett mer kommunövergripande instrument, säger Robert Linden (SD) som är Omsorgsnämndens ordförande.

Verktyget språktest

Kommunledningen anser att språkkrav är sakligt motiverat eftersom tillräcklig kunskap i svenska krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna i kommunen.

Verktyget för att säkerställa kompetens i det svenska språket avser att bedöma kompetens utifrån läsförståelse, skriftlig förmåga samt även sakkunskaper inom aktuella arbetsområden. Den muntliga förmågan bedöms utifrån intervjutillfället.

– Verktyget ska vara en hjälp till den personal som rekryterar nya medarbetare för att enklare kunna säkerställa att de behärskar det svenska språket för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och tryggt sätt, säger Arne Bogren (M), som är Personalutskottets ordförande i pressmeddelande.