Efter att i årtionden hävdat att det är rasism att koppla invandring till ökad brottslighet, sa S-ledaren Löfven plötsligt i Aktuellt igår att det är ”glasklart” att migration leder till ökad risk för kriminalitet.

Socialdemokratin vänder helt om på en femöring. Efter att i tusentals debatter, tal och intervjuer stämplat dem som varnat för invandringens negativa effekter för att vara rasister, har partiet svängt. Swoosh!

Men är det mer än läpparnas bekännelse? Nej. Det här är bara ett sätt att på ytan försöka smita ifrån sitt ansvar. I ord förstår man att man måste säga sanningen, men i själ och hjärta är man fortsatt migrationsextremister.

Rasistretoriken har förhindrat granskning och öppnat vägen för klanerna

Socialdemokraterna har genom sin smutsiga retorik förhindrat Sverige att ta itu med problemen i tid. Alla – utom Sverigedemokraterna – har varit livrädda för att ta upp det man mycket väl vetat om: för stor invandring hotar hela det svenska samhällsbygget.

Men genom Socialdemokratins brutala repressalier mot dem som öppnat munnen och sagt sanningar har partiet orsakat enorm skada för Sverige.

Och värst för landet som helhet är faktiskt inte de spektakulära skjutningarna och sprängningarna, utan att korrupta kulturer nu fullständigt bryter sönder den svenska folkrörelsetraditionen.

Folkrörelsetraditionen är nu genomkorrumperad

Det har funnit ett samspel mellan stat och civilsamhälle i Sverige som byggt på tillit och en moral om att man arbetar för det gemensamma samhällets bästa. Det är en unik svensk modell som har fungerat bra, även om föreningslivet blivit alltmer beroende av skattepengar istället för egna intäkter.

Nu har kriminella nästlat sig in i denna tradition och skor sig gruvligt med många sköna skattemiljarder genom bluff, bedrägeri och dålig kontroll.

Föreningslivet har varit hederligt, men när kriminella nästlar sig in kan inte stat och kommun betala ut bidrag till föreningslivet längre. Risken för att pengarna försvinner i kriminellt roffande eller islamistisk extremism är så stor att systemet inte går att upprätthålla.

Om stat och kommun måste följa varje skattekrona hela vägen och ha en fullständig kontroll över utbetalda bidrag, försvinner meningen med att betala ut pengarna till föreningar.

Tilliten är raserad

Folkrörelsetraditionen fungerar bara om det finns tillit mellan stat och civilsamhälle. Att det offentliga inte behöver granska varje kvitto. Men nu har utländska korrupta traditioner fått grepp om hur man tömmer den svenska statskassan på bidrag med falska ansökningar.

Korruptionen som vi i Sverige varit förskonad ifrån, har nu tagit över. Stat och kommun måste stoppa alla utbetalningar till föreningar och organisationer, eftersom man inte har kontroll på vart pengarna tar vägen. Man kan inte längre lita på att de används till avsett syfte.

Socialdemokratin har genom den extrema invandringen förstört den egna arbetarrörelsens föreningskultur.

Avslöjanden om korruption blir bara fler

Avslöjanden kommer slag i slag om hur djupt korruptionen redan har trängt in i studieförbund och föreningsliv.

Från det ”lilla”, som när kommuntjänsteman på stadsdelsförvaltning betalar ut miljonbelopp till en förening som man vet lämnat oriktiga uppgifter, samtidigt som politikerna i stadsdelsnämnden som fattade beslutet undanhålls ogentligheterna (tillhörde kommuntjänstemannen samma klan som de som styr föreningen?)

Till det ”stora”, då studieförbund som Ibn Rushd systematiskt, år efter år, använder skattemedel avsedda för utbildning till islamistisk extremism eller personlig vinning. Eller plockar ut biståndsanslag för miljardbelopp från naiva Sida, i samma kriminella syfte. Islamic Relief tömmer svenska statskassan på miljardbelopp. (Cheferna för utbetalande organ försvarar islamisterna och deras ”goda” syfte utan att ha koll på hur pengarna slussas vidare till andra föreningar.)

Civilsamhället måste nu stå på egna ben

Skattemedel kan i framtiden inte gå till föreningslivet. Risken för korruption är så stor att det är omöjligt att fortsätta med det statliga stödet till föreningslivet.

Att upprätta tillräckligt omfattande granskningssystem skulle innebära att staten måste kränka allt vad integritet heter inom föreningslivet. Så kan vi inte ha det.

I stället för att inrätta en närmast stalinistisk kontrollapparat måste vi ifrågasätta om civilsamhället överhuvudtaget ska få skattemedel för sin verksamhet.

Nu när Socialdemokratin brutit sönder tilliten mellan föreningsliv och stat, genom att förespråka en så stor invandring att Sverige nu präglas av samma korruption som Mellanöstern, finns inget annat val.

Istället måste skatter på arbete sänkas så att människor kan betala högre medlemsavgifter och aktivitetsavgifter till de föreningar man tycker gör ett gott jobb. Om folkrörelser får intäkter direkt från folkets egna plånböcker minskar risken för korruption. Då vet man vad man får för pengarna.

Socialdemokratin är farlig för Sverige

Korruptionen och klankulturen – före en kultur där alla medborgare värnar sammanhållningen i nationen – är nu så omfattande att den inte går att rulla tillbaka. Den har fått fäste.

En månghundraårig svensk fredlig kultur där vi alla medborgare har känt samhörighet som folk, och inte bara med familjen/klanen, har för alltid raserats av Socialdemokraterna.

Vi kan försöka återupprätta den i civilsamhället, på lokal nivå. Förening för förening. Men staten kan inte betala ut miljonbelopp på tillit, som man kunde innan invandringen blev för stor. Skattepengarna måste gå till avsedd verksamhet och därmed måste utflödet i civilsamhället stoppas eftersom staten inte kan och inte ska ha total kontroll över föreningslivet.

Men för att rädda det som räddas kan, måste Socialdemokraterna avlägsnas från makten. De har förstört så mycket av vår kultur och trygghet. De har orsakat så mycket onödigt våld och död för oskyldiga människor, att de knappt borde ha förtroende att sitta kvar i riksdagen. Men det avgör väljarna.