En flicka som kom till Malmö som 14-åring har hållits som slav i 15 år. Hon har brutits ner genom misshandel och isolering från svenska samhället. Hur många kvinnor som hålls i slaveri i Sverige är okänt.

Migrationen till Sverige är så stor och integrationen så frånvarande att människohandel kan pågå i tiotals år utan att det avslöjas. Expressen avslöjar ett sådant fall i reportage.

– Hon har blivit behandlad som slav av sin man och sina svärföräldrar. Hon har tvingats ta hand om hushållet, städa, laga mat och föda barn. Hon har regelbundet blivit misshandlad. Hon har inte fått gå ut och inte lära sig svenska, säger reportern Jenny Strindlöv i Expressen.

Det går inte säga hur många kvinnor i Malmö som lever som slavar.

– De här kvinnorna syns inte. Om man går på bidrag och inte har möjlighet att göra sin röst hörd är det ingen myndighet som någonsin märker hur de här kvinnorna lever, säger Strindlöv.

Sverige låter hederskultur styra flickors liv

Skälet till att kvinnor tvingas leva som slavar är att Sverige accepterar att det finns en hederskultur i invandrargrupper där kvinnor utnyttjas.

– Det handlar om en tradition där flickor gifts bort som unga.

Hur kan man hindra att kvinnor förslavas i Sverige?

Ayla, som levt i slaveri i 15 år, säger själv till Strindlöv att det borde vara en skyldighet för alla som kommer till Sverige, oavsett om man är anhöriginvandrare eller inte, att lära sig svenska språket och de lagar och regler som gäller i landet.

– Kvinnor i Aylas situation får inte reda på vilka rättigheter de har. Det som de får reda på filtreras genom de personer som försatt dem i den här isolerade situationen, säger Strindlöv.

*

Se mer: De behandlade mig som en slav.