När biståndsorganet Sida skulle flytta från fina Östermalm till förorten Botkyrka blev protesterna bland de anställda så stora att regeringen låter dem slippa flytta dit.

Personalen på statliga biståndsmyndigheten Sida ska ”rädda världens fattiga” med tiotals miljarder om året från svenska skattebetalare. Men personalen vill inte jobba från kontor i förorten Botkyrka, och lämna fashionabla Östermalm.

Protesterna mot att flytta ut i förorten blev så starka att var fjärde anställd hotade med att säga upp sig. Inte kan man jobba i förorten!

Och S och MP i regeringen ger vika. Inte kan statliga tjänstemän tvingas ut i de där förorterna. Där är det ju inte säkert att befinna sig.

Regeringsbeslutet om att flytta till Botkyrka är upprivet, och därmed också regeringens målet för flytten: ”stärka storstädernas ytterområden och bidra till det lokala samhällets dynamik och attraktivitet”.

Nu talas det om flytt till mer centralt belägna Sundbyberg.

Så mycket för solidariteten i praktiken.

Collage från sociala medier.

*

Se mer: Nya fakta kring Sida-flytten i Stockholm Direkt, Med uppdrag att flytta till Botkyrka sonderade Sida lokaler i Sundbyberg i Omvärlden.