En ny granskning visar att antalet svenska barn som går på en segregerad skola ökar.

De senaste 10 åren har eleverna i segregerade grundskolor ökat från drygt var femte till drygt var fjärde elev i landet. Granskningen har omfattat skolor efter faktorer som andel elever med utländsk bakgrund och andel förälder som läst vidare efter gymnasiet.

– Det bekräftar det mönster som andra också har sett, det är så det ser ut, sorteringen av elever ökar, allt fler elever går på skolor med elever som liknar dem själva, säger regeringens utredare Björn Åstrand till SR.

Segregerade skolor finns i två av tre av de svenska kommunerna, enligt granskningen. Forskare menar att skolans arbete med demokrati och värdegrundsuppdrag försvåras av skolsegregationen.