Nu vänder allt fler etablissemangsröster kappan efter vinden. ALLT det som de tidigare sagt om invandring, brott och straff gäller inte längre – och många hävdar plötsligt att de ALLTID varit för hårdare straff och att migrationen ökar kriminaliteten. Gå inte på det! De är charlataner som bedrar allmänheten.

I förra partiledardebatten i riksdagen sa plötsligt statsminister Stefan Löfven att det var ”glasklart” att stor migration leder till ökad brottslighet. I minst 50 år har Socialdemokratin med emfas hävdat motsatsen, och kallat alla som sagt att här finns ett samband för rasister.

Nu följer hela lämmeltåget av svenska etablissemang efter statsministern och ändrar åsikt 180 grader. Utan att blinka.

Bagatelliserat brottsutvecklingen

Kriminologen Jerzy Sarnecki har i årtionden bagatelliserat brottsutvecklingen. I varje intervju har han förnekat att brottsligheten ökar. Förändringarna i statistiken har han tusentals gånger sagt beror på att ”anmälningsbenägenheten” ökat, inte att brotten blivit fler eller grövre.

Svensk politik har utformats från vad dessa så kallade ”experter” till kriminologer sagt. Därför har Sverige idag mycket låga straff och många rabatter som gör landet till ett paradis för all världens kriminella.

Att Sarnecki nu har mage att påstå att ”inlåsning minskar brottsligheten” är symptomatiskt för de etablissemang som så länge sagt precis motsatsen. Vad är forskare värda om de svänger hit och dit utefter den partipolitiska debatten? Varför inte lägga ner all kriminologi, om det ändå bara är modenycker man sitter och svamlar om?

Vänsterradikaler drar öronen åt sig

Men på ett sätt är det lite kul. Att envetna vänsterradikaler börjar dra öronen åt sig i akademi och på myndigheter är ett tecken på att samhällsopinionen svänger – till förmån för det riksdagens nyaste parti sagt hela tiden.

Svenska folket är värt ett bättre öde än att hamna i vänsterns anarkistiska galenskap. Men bara därför att de nu slätar över sitt dogmatiska motstånd mot strängare straff och minskad invandring ändras ju ingenting i verkligheten. Sverige faller nu snabbt in i allt värre kriminalitet, och det som krävs är åtgärder.

Politiken behöver vända 180 grader bort från flummet

Vi behöver vända 180 grader bort från vänsterflum. Vända åter västerlandets upplysningstradition, tillbaka till rationalitet, moral och vetenskap som är sann och objektiv. Vi måste förgöra postmodernismen och allt det sinnessjuka tankegods som den släpat in och lyckats lura inte minst borgerligheten.

På konservativ grund kan svenska samhället återupprättas som ett tryggt och välståndsskapande land med sammanhållning och gemenskap.

Men vi får aldrig glömma charlatanerna och den oerhörda skada deras falska tankegods inneburit. Vi får inte gå i samma fälla en gång till.