Svensk polis är så lättviktig och rättsstaten ger så milda straff att ordningsmaktens företrädare ses som irriterande flugor av de tungt kriminella klanerna och gängen. Det är dom som tar makten över Sverige nu.

I sin gästkolumn i Göteborgs-Posten beskriver rektor Hamid Zafar (utsedd till årets svensk 2018) hur de kriminella utvidgar sin maktbas. När en kvinnlig lärare i förorten Lövgärdet häromveckan polisanmälde att hon sett en grupp killar med vapen mitt på ljusa dagen, blev hon prejades av vägen när hon körde hem från skolan, slets ur bilen, kidnappades och misshandlades. 

Det är det nya Sverige.

Ingen naturlag har skapat problemen – utan politikerna själva

Bakom politikernas inövade mantran om att utvecklingen är ”oacceptabel”, finns en annan sanning. Vi får inte, skriver han, glömma bort är att det är politikerna själva som till stor del bär ansvaret bakom utvecklingen.

Hamid Zafar summerar dagens Sverige i några meningar:

”De kriminella gängen är varken rädda för polisen eller särskilt intresserade av den. Deras huvudfokus är rivaliserande gäng, pengar, narkotika och kontroll över territorium. Gängens friutrymme är relativt stort då de vet att straffpåföljden är mild. Detta märker de boende av och i kombination med det stora våldskapitalet gängen besitter så drar man sig för att vittna. Polisen är endast irriterande flugor som surrar omkring och stör gängens aktiviteter.”

Bristande verklighetsuppfattning

I sitt Twitterflöde kommenterar Zafar medievänsterns kritiska reaktioner på rikspolisledningens uttalande förra helgen om att ett 40-tal kriminella klaner kommit till Sverige enbart för att begå brott. Invändningar görs om att definitionen ”klan” är för generell och att inte alla i en släkt behöver vara kriminella.

”Jag tror att de boende i Hammarkullen högaktningsfullt skiter i om de kriminella där benämns som klaner, familjer, släktbaserade nätverk, släktbaserade grupperingar osv. De vill att polisen kraftfullt agerar mot de som skapar otryggheten. Snacka om avstånd till förståelse”, skriver Zafar.

Han retweetar också en kommentar från en tidigare LO-ombudsman: ”Jag är van vid att vänstern ser strukturer, inte enbart individer. Men när det gäller diskussionen om kriminella nätverk verkar en del till vänster plötsligt förneka strukturer och bara se individer.”

*

Hamid Zafar kom som flykting från Afghanistan. Han blev, efter utbildning och arbete på skolinspektionen och annan skola i utsatt område, rektor på den stökiga Sjumilaskolan i Biskopsgården, där han själv hade varit elev. Under hans ledarskap vändes utvecklingen så att skolan blev en tryggare arbetsplats och fler elever uppnådde fastställda utbildningsmål. Numera är han utbildningschef i en kommun i Jönköpings län.