Efter larm om bedrägerihärva som kan vara Sveriges största genom tiderna, har ny lag för att stoppa kriminaliteten utarbetats. Men myndigheter kritiserar att S-regeringen mildrar lagen som ska slå mot organiserad brottslighet.

Genom en rad bolag gör mängder av snabba affärer med framför allt mobiltelefoner och IP-telefoni för att kunna lura till sig momspengar som aldrig betalats in.

– Det är kriminella nätverk som försöker sno åt sig skattebetalarnas pengar. De riskerar att gå in i den organiserade brottsligheten, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Hittills har de kommit över drygt tre miljarder, men slutsumman kan landa ännu högre enligt Skatteverket. Bolagen omsätter sammanlagt minst 20 miljarder, och bedrägeriexperter betecknar härvan som den största som drabbat Sverige, rapporterar SVT.

Regeringen har skickat ett lagförlag på remiss till lagrådet. Men detta förslag har på flera punkter mildrats, efter kritik från telekombranschen som menat att regeländringarna skulle öka företagens administrativa börda. Framför allt har handel med IP-telefoni undantagits från de nya reglerna.

Både Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket hade velat ha kvar IP-telefonin.

– Vi ser att det förekommer bedrägerier med den typen av tjänster, och det var självklart ett önskemål från Skatteverket att även den skulle omfattas, säger Liz Kilenius, sektionschef på Skatteverket.

Tjänsterna med IP-telefonin spelar en tung roll i den nu pågående härvan. I ett av de centrala bolagen, vars VD häktats i sin frånvaro, har IP-telefonin omsatt miljarder.