Istället för att förhindra våldtäkter, ägnar sig regeringen åt att bortförklara de många våldtäkterna i Sverige. Som lydigt redskap för S-regeringen har BRÅ gjort en studie där syftet är att bagatellisera våldtäkter i brottsstatistiken. Det är skandal.

En färsk studie från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, pekar på olikheter i EU:s statistik över anmälda våldtäkter, rapporterar DN. Enligt EU:s statistik, som bygger på Eurostats kriminalstatistik över anmälda våldtäkter, har Sverige och England-Wales flest anmälningar i hela Europa.

Enligt BRÅ så finns det skillnader i hur en våldtäkt definieras i olika länder.

Justitieminister Morgan Johansson (S) är snabbt ute och hurrar: våldtäkterna är inte så många som svensk brottsstatistik visar eftersom andra länder har snävare definition av våldtäkt.

Men att ägna sig åt att frisera våldtäktsstatistiken är ett besynnerligt sätt för en ansvarig politiker att möta detta grova våldsbrott mot främst kvinnor.

Det är ju dessutom S-regeringen själv som satt definitionen för våldtäkt i svensk lagstiftning, så vad klagar han på?

Varför bryr sig minister inte om verkligheten?

Justitieministern borde istället begrunda det som framkommer ur aktuell svensk brottsstatistik från BRÅ:

Våldtäkter mot kvinnor över 18 år ökade med 10 procent under 2019 jämfört med 2018. Anmälda våldtäktsbrotten mot män ökade med 35 procent, dock på en låg nivå. Anmälda brott om sexuellt ofredande mot kvinnor ökade med 5 procent till 5 290 brott. Sexuellt ofredande mot män ökade med 3 procent till 461 anmälda brott.

Också sjukvården har slagit larm om ett ökat tryck på akutmottagningar för våldtagna. Sommaren 2019 hade antalet anmälningar om våldtäkt och våldtäktsförsök i Stockholms län ökat med 16 procent, jämfört med samma period 2018, enligt Brottsförebyggande rådet.

Åtta av tio är födda utomlands

När SVT:s Uppdrag granskning kartlade alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt under fem år visade det sig att över hälften av de dömda gärningsmännen var födda utanför Europa – 427 av 843. Nästan 40 procent var födda i Mellanöstern eller Afrika. Totalt var 58 procent av våldtäktsmännen födda utomlands.

Ser man till överfallsvåldtäkter, där offer och gärningsman inte känner varandra, är dominansen än större. Drygt åtta av tio dömda gärningsmän är födda i ett annat land.

Skamliga bortförklaringar

Det är höjden av skamlöshet när Morgan Johansson (S) försöker blanda bort korten och bagatelliserar den snabbt ökade mängden våldtäkter i Sverige och att gärningsmännen i stor utsträckning är utlandsfödda.

Snart måste svenska folket se till att sparka Morgan & Co. Iallafall om man vill ha en justitieminister som gör något för att minska antalet våldtäkter, snarare än bagatellisera dem.