Under förra helgens upplopp då man skrek ”allahu akbar!” utsattes blåljuspersonal för hot och våld. Personalen tvingades kasta sig in i fordonen för att inte bli slagen och träffad av stenar. Händelserna är nu både polisanmälda och anmäls nu till Arbetsmiljöverket.

Efter att blåljuspersonal utsatt för hot och våld under förra helgens upplopp i Malmö gör räddningstjänsten anmälningar till polis och Arbetsmiljöverket, rapporterar Kvällsposten.

Hotade till livet

Under de våldsamma upploppen i stadsdelen Rosengård gick ungefär 50 personer till angrepp mot personal ur räddningstjänsten med glasflaskor och stenar.

I anmälan står att personalen upplevde en ”stor oro för egen säkerhet och liv”. Man fick fly in i fordon för att inte angripas.

– Vi ska hjälpa de som är i nöd och den här typen av situationer gör att vi måste lägga onödigt mycket tid och resurser på händelser som inte hjälper tredje man. Det kan i sin tur innebära fördröjningar av utryckningar, säger räddningschefen Ulrika Lindmark.

Man fick avbryta släckning av brand i ett underjordiskt garage då personalen misshandlades av mobben av migranter.

Personal mottog slag och sparkar

– Vi fick in ytterligare två tillbud under samma kväll där våra fordon under utryckning fick saker kastade mot sig, slag och sparkar, säger hon.

Det våldsammaste angreppet är polisanmält, medan stenkastningen är anmäld till Arbetsmiljöverket

– Totalt sett hade vi fyra räddningsfordon på plats när folk rusade mot vår personal. Majoriteten av personalen satte sig då i fordon och tog sig snabbast möjligt från platsen, säger räddningschefen.