Svenska rättssystemet är riggat så att fängelsestraff inte ska dömas ut. Och polisen har tappat bort sin viktigaste uppgiften: att förhindra brott, som är något annat än förebygga brott. Det säger Bo Wennström, professor emeritus i rättsvetenskap vid Uppsala universitet.

Lagstiftningen är konstruerad så att det blir mycket svårt för domstolar att döma ut straff. Bo Wennström beskriver det som ett »hinderlopp« som en domstol måste klara sig igenom innan fängelsestraff får övervägas, rapporterar Fokus. 

Politikens motvilja mot fängelsestraff

I en ny bok som kommer ut om två veckor, Om straff och fängelser – om Sveriges avvikande vägval för straff, går Wennström igenom de idéer som sedan mitten av 60-talet präglat synen på brott och straff: en allmän motvilja mot fängelsestraff. En inställning om att skärpta straff inte minskar brottsligheten är inbyggd i rättssystemet.

Förhindra brott är något annat än förebygga brott

Han menar också att polisen har fel syn på sig själv. Man lyfter fram organisationen som helhet. Men i vardagen, ute på gator och torg, är det en eller två enskilda poliser som ska utföra ett ingripande. 

– Det polisen i Sverige mycket har tappat bort är att den viktigaste uppgiften är att förhindra brott. Här står i stället förebygga brott i centrum. Och det är en annan sak, ett långsiktigt gemensamt mål som hela samhället delar, men polisen är ensam om uppgiften att förhindra brott, säger Wennström.

Och därför misslyckas polisen med att förhindra brott, det som i andra länder är polisens basverksamhet.

Och när polisen misslyckas förhindra brott uppstår parallella strukturer, konstaterar Wennström.

Exempel på andra länders polisingripande

I Norge ingriper polisen för att förhindra brott. Video från Dagbladet visar hur polis ska arbeta. ”Rör du pistolen skjuter jag dig i huvudet”, är norsk polis kommando när man prejat rånare folkbokförda i Sverige.