Det är två år sedan förra valet, och det är två år till nästa val. Hur ligger partierna till?

KOMMENTAR. Sveriges Radios Ekoredaktion publicerar en sammanvägning av resultaten från Novus, Kantar Sifo och Ipsos när det gäller partisympatimätningar. Poängen är att då får fler tillfrågade medverka. Totalt ingår i september därmed 7.564 intervjuer.

Om man jämför utfallet i september 2020 med valresultatet i september 2018 har regeringssidan, där V räknas in, minskat från 54,8 procent till 51,4 procent. Om man räknar bort Liberalerna, som hamnar under spärren för mandat, har regeringssidan 47,9 procent.

De tre oppositionspartierna – M, SD och KD – har ökat med 3,0 procentenheter, från 43,6 till 46,6 procent.

Skillnaden mellan regeringssidan och oppositionen är alltså endast 1,3 procentenheter.

Och då rider Socialdemokraterna fortfarande på en ”coronaeffekt”, även om den klingat av något.

Man kan säga att mandatperioden står på ruta ett igen, efter den akuta kris som viruspandemin skapade under våren.

Läget är paradoxalt

Socialdemokraterna förlorade stort i opinionen – före corona – för sin oförmåga att ta itu med aktuella samhällsproblem (brott, integration, migration). Men den akuta virusspridningen och många dödsfall under våren lockade fram ett gammalt förtroende för socialdemokraternas regeringsduglighet.

Partiet ökade från 23-24 procent i vintras till över 30 procent på försommaren. Detta trots att partiets ministrar var senfärdiga och oftast sprang och gömde sig bakom statsepidemiologen Anders Tegnell.

Självfallet kommer S att försöka i folket konservera denna historiska tilltro till partiets förmåga att leda landet.

Men samtidigt är Socialdemokratin oförmögen att ta itu med de aktuella problemen (brott, integration, migration). Partiet har en vänsterradikal syn på kriminalitet som innebär att det är brottslingen det är synd om, inte de som drabbas av brott. Detta synsätt står i strid med hur svenska folket ser på problemen.

Hur svenska folket ser på den historiska tilltron till S-regeringsduglighet när den konfronteras med partiets oförmåga att hantera aktuella samhällsproblem, kommer att avgöra om partiets tillbakagång stannar av på nuvarande nivå. Eller om man sjunker ner till nivåerna före corona.

Är oppositionen ett alternativ?

För att tippa majoriteten till oppositionens favör krävs inte bara att Socialdemokraterna är svaga i att hantera aktuella problem. Oppositionen måste visa att man är regeringsduglig.

Det behöver inte ske genom att man säger att man ska bilda majoritetsregering – även om det skulle vara ett tydligt och kraftfullt besked till väljarna – men man måste manifestera sin förmåga och vilja att styra landet. Inte bara uppfattas som spridda kritiker av S-regeringen.

I svensk närtidshistoria har det skett på två sätt. På 1970-talet var Thorbjörn Fälldin det samlande namnet som kunde mäta sig med Olof Palme och vinna. På 00-talet var det genom att förbereda en lång rad gemensamma programförklaringar i allianssamarbete som de fyra borgerliga partierna visade att man var mer på hugget än S-regeringen.

Nu är det politiska landskapet förändrat. Men det finns en opposition som mycket väl kan få majoritet i näst val, och som har en gemensam syn på vad sittande regering gör fel. Detta trots att partierna aldrig förr samverkat och vars identiteter skiljer sig åt, genom att vara etablissemang (M och KD) och icke-etablissemang (SD).

En valseger för denna opposition hänger på att man hittar kreativa lösningar på hur man inför svenska folket trovärdigt manifesterar att man VILL vinna makten och att man KAN styra landet tillsammans.

TABELL
Sammanställning av opinionen i Sifo-Novus-Ipsos i september (jmf m valresultatet)

Socialdemokraterna: 27,1 procent (-1,2)
Vänsterpartiet: 9 procent (+1,0)
Centerpartiet: 8,1 procent (-0,5)
Miljöpartiet: 4,0 procent (-0,4)
Liberalerna: 3,5 procent (-2,0)

Januaripartierna: 51,4 procent (-3,4)
– varav mandatgrundande: 47,9 procent (-6,9)

Moderaterna: 20,6 procent (+0,8)
Sverigedemokraterna: 19,8 procent (+2,3)
Kristdemokraterna: 6,2 procent (-0,1)

Oppositionspartierna: 46,6 procent (+3,0)