Regeringen och stödpartierna föreslår nya pålagor på bilägare i budgeten som presenteras nästa vecka. En vanlig Volvo V60 får skatten höjd till mellan 8000 och 9000 kr per år.

Januaripartierna vill förstärka bestraffningarna [malus] i miljöstyrningen, trots att skatten höjdes kraftigt så sent som vid årsskiftet. 

– För att förstärka miljöstyrningen och finansieringen av systemet kommer malus höjas, skriver miljödepartementet. Nya bilar med klimatpåverkan får en förhöjd fordonsskatt.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar för 5,4 miljarder kronor för att minska transportsektorns klimatpåverkan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Skattehöjning med upp till 50 procent

Malusskatten för bensin- och dieselbilar kommer att höjas. Förändringarna innebär att bensin- och dieseldrivna bilar får en höjning av skatten på 30-50 procent, beroende på bil.

Enligt beräkningar från CarUp får en vanlig Volvo V60 B4 skatten höjd från cirka 5.600 kr per år till över 8.000 kr per år. För en Volkswagen Passat SC 150 ökar fordonsskatten från 4.799 kr till 6.884 kr, en höjning på 2.085 kr eller 43 procent.

– Syftet med bonus-malus är att det ska fungera som ett styrmedel för att fler ska välja en bil med lägre klimatpåverkan, men det är få privatpersoner som har råd att köpa de bilar som får högst bonus, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.