En av president Trumps värsta motståndare är New York Times. De är trots alla opinionsmätningar till förmån för Biden ändå oroliga att Trump kan vinna i november.

Det är New York Times-kolumnisten Thomas Edsall som listar fem skäl till att Donald Trump ligger bättre till än man kan tro när man läser opinionsmätningarna.

Trumpväljare mer energiska

För det första finns det indikationer på att Trumps väljarbas – de vita arbetarna – är mer energiska och engagerade om att rösta i år än viktiga demokratiska valkretsar. Detta återspeglas inte i opinionsmätningarna.

I viktiga delstater som Michigan, Pennsylvania och Wisconsin har fler medborgare registrerat sig för att kunna rösta 2020 än 2016, men de som anger att de är demokrater har minskat med 38 procent.

Dessutom har vita arbetare som registrerat sig för att kunna rösta ökar med 46 procent, medan registreringen av färgade personer bara ökar med 4 procent. Detta trots att antalet färgade personer som flyttat till delstaterna ökat med 13 procent på fyra år.

Spansktalande gillar inte Biden

För det andra har spansktalande, som är tungan på vågen i flera viktiga stater – som Arizona och Florida – visat mindre stöd för Biden än för tidigare demokratiska nominerade. Många latinamerikanska väljare verkar motståndskraftiga mot alla kampanjer som definierar dem allmänt som ”färgade människor.” De ser sig som hårt arbetande som tillhör den amerikanska majoriteten och ogillar därför demokratiska partiets vänsterextrema tendenser.

Poströstning är osäker

För det tredje förväntas förpoströstningen vara högre bland demokrater än republikaner, vilket utsätter deras omröstningar för en större risk att bli ogiltigförklarade. Detta eftersom det är lätt att bryta mot vallagens regler, som att lägga röstkuvertet i ett ytterkuvert, vilket innebär att rösten ogiltigförklaras.

Färre ser sig som demokrater

För det fjärde gynnade den generiska partitillhörigheten (”skulle du vara mer villig att rösta på en republikansk eller demokratisk kandidat för kongressen?”) det demokratiska partiet fram till juli med ett övertag på mer än 10 procentenheter, men har sedan dess minskat till 6 procentenheter.

Klarar Biden de TV-debatterna mot Trump?

För det femte kommer TV-debatterna mot Trump att testa Bidens förmåga att motstå tre 90-minuters strider mot en motståndare som är känd för att vara snabb och slagfärdig i replikerna.

Första debatten sker på tisdag, 29 september. Nummer två och tre sker 15 och 22 oktober.

Ett sjätte skäl – förorterna?

Även om kolumnisten menar att Trump inte kan räkna med de rika och välutbildade i villaförorterna till de stora städerna, citerar han valanalytiker som inte avvisar att Trump kan nå valframgångar här.

Trots att ”Trump är bättre organiserad” än han var i förra valet och upploppen och den hatfyllda BLM-retorik ”får liberaler att svalna” för demokraterna, bedöms demokraterna behålla majoriteten i förorterna, ”men kanske inte lika mycket som 2018”.

Perspektivet är ju ändock att Trump vinner framsteg i starka demokratiska fästen. Det bådar inte gott för Biden.