Efter stor dramatik i fullmäktige på måndag kväll klubbades Sverigedemokraternas förslag till budget för 2021 igenom i Munkedal i Bohuslän.

Det fanns fyra budgetförslag och fem tilläggsförslag att ta ställning till när budgetdebatten var slut och det var dags för votering.

De olika partiernas budgetförslag röstades bort ett efter ett på grund av att partierna inte kunde få majoritet i voteringarna i förhållande till Sverigedemokraterna som är det största partiet i Munkedals kommun.

– Vi tänker inte kräva, men vi är redo att ta över uppdraget som kommunalråd om det blir möjligt, säger kommunfullmäktiges ordförande Heikki Klaavuniemi (SD) till Bohuslänningen.

Idag innehar Moderaterna kommunalrådsposten i en minoritetskoalition mellan Moderaterna och Liberalerna. Deras budgetförslag innebar en skattesänkning med 25 öre och en ekonomisk ram till de olika verksamheterna på 650,5 miljoner.

Sverigedemokraterna har i sitt förslag anslagit 657,5 miljoner till de olika verksamheterna och angav en förhoppning om på skattesänkning nästa år, 2022.

Socialdemokraterna och Centerpartiet ville i sitt förslag anslå lika mycket pengar som Sverigedemokraterna, däremot gjorde de inga utfästelser om att sänka skatten framöver.

Munkedal har en hög kommunalskatt, som i år är 35,11 kronor per intjänad hundralapp.

Sverigedemokraterna var skeptiska till skattesänkning för 2021 men öppnar för skattesänkning 2022.

– Vårt förslag är en budget för hela kommunen. Vi har under sommaren sett en ansträngd situation för personalen inom äldreomsorgen. Däremot finns det ett utrymme att spara inom administrationen, säger Christoffer Wallin, gruppledare för Sverigedemokraterna.