Statsminister Löfven vägrar erkänna att invandringen är en orsak det ökade våldet och otryggheten i samhället. Han skyller istället på att civilsamhället, att vanliga medborgare, inte bättre förhindrar ”att de unga som dras in i de här kriminella nätverken”.

Sverige har en statsminister som lever på en annan planet. Han har ingenting förstått, vilket framgår i dagens intervju med Expressen-TV.

Förnekar att invandringen ökat våldet

Löfven vill inte erkänna att det är invandringen som en huvudsaklig orsak till det exploderande brottsligheten i landet.

– Jag tänker inte säga att det här våldet tillhör den och den folkgruppen, eller hör ihop med var man kommer ifrån, säger han.

Inte politikens utan civilsamhällets fel

Han förnekar inte att kriminaliteten ökat. Den är ”oacceptabel”, säger han. Skulden lägger han dock på svenska folket som i civilsamhället inte tar hand om de unga på glid.

– Vi måste också se till att de unga som dras in i de här kriminella nätverken inte lockas dit. Och då är det en annan typ av insatser som måste till. Då är det arbete, de här ungdomarna ska se sina föräldrar gå till jobbet, det är socialtjänsten, det är skolan och så vidare. Det är civilsamhället, det är den satsningen som också måste till, säger Stefan Löfven.

Detta är ju pinsamt osammanhängande.

Men en uttolkning av vad Löfven menar är att civilsamhället – alltså svenska folket i föreningslivet – bär skulden för att unga hamnar i kriminella gäng.

Det är groteskt att beskylla svenska folket för våldet. Det är ju politikerna som tagit hit uppemot två miljoner personer från främmande kulturer. Partierna har gjort det bakom ryggen på svenska folket, aldrig gått till val på hur många hundra tusen nyanlända man tänker släppa in.

Löfvens och andras förnekelse måste brytas

Första steget för att kunna bemästra utvecklingen är att de politiska makthavarna erkänner orsak och samband. Löfven måste be svenska folket om ursäkt att man bedrivit en migrationspolitik som fört svenska samhället mot randen till anarki.

Både S och de borgerliga har släppt in många hundratusen fler än vad landet klarar av att integrera. Det är politikens fel!

Sluta förneka er skuld till eländet. Den är er, till etthundra procent!

Ny regering skulle kunna se verkligheten klarare

Jag tror inte Löfven eller övriga gamla partier klarar av att se verkligheten som den är. De kommer göra allt för att dölja sin skuld till den förödande samhällsutvecklingen.

Därför krävs att svenska folket ändrar majoriteten i riksdag och kommuner så att partier som ser klart får möjlighet att städa upp och rädda det som räddas kan.