Halmstads kommun tänker låta mindre kvalificerade nyanlända få arbete före svenska medborgare vid nyanställningar. De ska också slippa provanställning, som gäller för svenska medborgare.

Kommun frångår sina anställningsrutiner, så att nyanlända ska få lättare att stanna i landet. De ska också anställas utan provanställning.

– Det här handlar också om att bidra i integrationsarbetet, säger kommunalrådet Ella Kardemark (KD) i Halmstad som styrs av alliansen i minoritet.

Anställa nr 3 (migrant) istället för nr 1 (svensk)

Kommunen hävdar att man inte går runt lagen om anställningsskydd, LAS, men i de nya rutinerna står det att ”i de fall det finns personer med företrädesrätt ska arbetsgivaren förhandla med facket”.

Hallandsposten (betalvägg) frågar varför detta står om det inte är för att runda LAS. 

– Få av våra chefer vet om att det finns möjlighet att påkalla en förhandling om man vill anställa nummer tre på listan, framför nummer ett. Det vill vi synliggöra, säger kommunens förhandlingschef Leif Johansson.

Kommunala chefer uppmanas alltså att anställa utländska medborgare med sämre kvalifikationer och diskriminera en person med bättre kvalifikationer bara därför att denne är svensk medborgare.

Ändå hävdar kommunen att det ”inte är gräddfil” för asylsökande.

SD i kommunen är emot

Sverigedemokraterna menar att Sverige genom gymnasielagen har tagit in och gett den här gruppen tillfälligt uppehållstillstånd på grund av studier, inte på grund av skyddsskäl. Kraven för att de därefter ska få stanna är tydliga – de ska ha jobb. Halmstad kommun väljer nu att runda gymnasielagen.

– Kommunen ger alltså fördelar till en liten grupp och det tycker jag blir orättvist mot andra som kämpat länge för att få komma in på arbetsmarknaden, säger Andréa Skoglund (SD).

Hon ser också risker med kommunens skrivningar om hur LAS kringgås.

– Det är jättemärkligt om vi ska förhandla bort en företrädeslista. Om det nu bara var tre personer det handlade om och vi är i behov av att anställa så kunde vi gjort det utan att upprätta den här rutinen, menar hon.

Även argumentet om bättre integration tillbaka visar Andréa Skoglund.

– Att inkludera innebär inte att särskilja en speciell grupp. Det blir orättvist mot andra som kommer hit och orättvist mot arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden.