Antalet intagna på svenska fängelserna borde öka med 200 till 300 procent genom att fängelsestraffen blir dubbelt så långa mot idag. Det menar Fredrik Kärrholm, kriminolog och polisinspektör i Rinkeby.

Fredrik Kärrholm har skrivit boken ”Gangstervåld – den nya brottsligheten” om den svenska kriminaliteten. Som polis i förorten har han på nära håll bevittnat förortsgängens brutalitet och svårigheterna med att bekämpa organiserad brottslighet. 

Handlar om inkapacitering, inte behandling

– De straffskärpningar som hittills genomförts är bara marginella justeringar av ett väldigt milt straffsystem. Det svenska systemet bygger fortfarande i grunden på en idé om behandling och här måste vi övergå till att inse att fängelse för grovt kriminella helt enkelt syftar till inkapacitering.

– Vi behöver låsa in människor under en lång tid. Fängelse gör inte människor till bättre personer och den avskräckande effekten är begränsad. Men den som sitter i fängelse kan inte begå brott.

Korta fängelsestraff kan vara till skada för unga.

– Hjärnans frontallob som styr konsekvenstänkandet är fullt utvecklad vid 25 års ålder, kring 30 börjar testosteronnivåerna sjunka. Att sitta en kort tid i fängelse kan göra en ung människa ännu mer förhärdad. Med tillräckligt långa straff får vi en positiv nettoeffekt, för med fler levnadsår avtar brottsbenägenheten.

Sverige har grövre brottslighet än jämförbara länder

Kärrholm berättar i Aftonbladet varför han skrivit boken.

– För att Sverige har ett extremt problem med grov gängkriminalitet. Det saknar motsvarighet i jämförbara länder. Och saknar motstycke i vår egen historia.

– Det handlar inte bara om skottlossningar och bombattentat. Det handlar om brutala rån, grov utpressning, människorov och övergrepp i rättssak. Vi har brottsoffer som skräms till tystnad och hämndattacker mot polisen.

– Jag tror att många fortfarande underskattar vidden av problemet. Och framför allt är de åtgärder som genomförts och som diskuteras inte tillräckliga.

Kriminolog som talar om moral och inte skyller på samhället

Till skillnad från de flesta andra kriminologer anser Kärrholm att kriminalitet handlar om bristande moral hos enskilda individer, snarare än att hävda att det är samhällets ”fel” att någon blir kriminell.

– Tongivande kriminologer i Sverige har vilselett allmänheten. Man har ensidigt fokuserat på ekonomiska skillnader och socioekonomiska faktorer. Men i grunden beror brott på moral.

– För varje person som begår ett brott finns många personer i samma livssituation som inte begår brott. Det handlar om moral och moralen i sin tur formas av kulturen.

Verksam vid Cambridge i England

Med utgångspunkt i sina erfarenheter och studier i kriminologi vid universitetet i Cambridge presenterar han i boken nya analyser av brottsligheten i dagens Sverige. Han diskuterar vad som bör göras för att komma tillrätta med problemen.

Kärrholms kombination av vetenskapligt anslag och polisiärt perspektiv är ovanlig i Sverige. Boken utmanar invanda tankar i både politik och akademi. Som han själv skriver: ”De flesta poliser och en hel del jurister kommer att hålla med mig, men färre straffrättsspecialister och kriminologer.”

Kärrholm uppmanar i sociala medier folk att köpa boken i bokhandeln för att stödja dem, men den finns också att beställa på nätet.