Organiserad brottslighet tömmer myndigheten på de bidrag som finns att kvittera ut. Vid flera tillfällen har anställda upptäckts ha fungerat som infiltratörer åt kriminella nätverk för att mer effektivt komma åt skattemiljarderna.

Infiltratörerna har anställts på myndigheten enligt normala rekryteringsprocesser. Väl inne på arbetsplatsen är deras uppdrag att lära sig systemet och arbetssätt, för att enklare kunna utforma ansökningar för att komma över bidragsmedlen.

Det handlar bland annat om felaktiga lönebidrag, ersättning för företag som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga.

– Vi kan också se när det handlar om upphandlade förmedlingstjänster. Stöd och matchning, och så vidare. Där det finns pengar att hämta, finns det risk att utsättas för organiserad brottslighet, säger enhetschef Eva-Lena Edberg till SR.

Myndigheten har utarbetat rutiner för att kunna identifiera misstänkta infiltratörer. Men man är handikappad i arbetet mot brottslingarna på grund av att politiken inte hänger med i lagstiftningsarbetet.

– Vi behöver verkligen jobba mer för att få lättnader när det gäller sekretesslagstiftning mellan myndigheter. Och vi behöver få ännu bättre möjligheter att stoppa och neka när vi vet att en arbetsgivare eller aktör inte är seriös, i dag kan vi tvingas fortsätta betala ut pengar av den anledningen att vi saknar lagstöd att stoppa den här utbetalningen.