Nu lanserar tankesmedjan sin hemsida och man har påbörjat produktionen av skrifter och planering av seminarier. Mattias Karlsson har intervjuas om tankesmedjan i olika medier.

Tidigare i år påbörjades arbetet med att bygga upp en konservativ arena för idédebatt. Ett förtroenderåd bildades och namn spikades.

Nu tas nästa steg. Tankesmedjan Oikos publicerar sin hemsida. En viktig uppgift är också att samla in pengar till verksamheten.

Och ordförande i förtroenderådet, Mattias Karlsson, har intervjuats i olika medier. Bland annat Dagens Nyheter (16/9). Han får bland annat frågan vad han saknar när det gäller det vi kallar Sverige.

– Framför allt kunskap, respekt och kärlek. Vi har en nationell identitet som har försvagats väldigt mycket det senaste halva århundradet.

På vilket sätt då?

– Att man i allt högre grad ifrågasätter, skrattar åt och förlöjligar eller direkt attackerar olika delar av vår historia och vårt kulturarv, säger Mattias Karlsson.

– En annan viktig sak för att kunna återskapa en hemkänsla är trygghetsfrågan. Det är väldigt svårt att känna sig hemma om man inte är trygg. Därför är kriminalpolitiken och den skenande brottsligheten en fråga för oss på Oikos.

Under hösten hoppas Mattias Karlsson på att kunna genomföra en konferens där han vill samla intellektuella unga med konservativa idéer. Han är tydlig med målet: ett mer konservativt Sverige – från parlamentet till civilsamhället.

En längre bandad intervju om tankesmedjan med Karlsson har gjorts av Ronie Berggren.