Om vi inte agerar mot klanstrukturerna kommer de att växa sig starkare vilket underminerar vår demokrati. Socialdemokraterna har ett särskilt ansvar, skriver Ungsvenskarnas talesperson Tobias Andersson.

Efter biträdande rikspolischef Mats Löfvings uttalande i Ekots lördagsintervju (5/9) har det debatterats flitigt huruvida det finns klaner i form av släktbaserade kriminella nätverk i Sverige eller inte – samt huruvida man får påstå att de finns, oaktat sanningen i påståendet.

Enligt Löfving försöker klanerna infiltrera såväl myndigheter som politiken med syftet att erhålla makt som kan gagna klanen. Detta tycktes komma som en chock för många trots att det är välbelagt att flertalet partier blivit infiltrerade av personer med egna särintressen som företräder sin grupp – må det vara en klan eller inte – snarare än partiet vars mandat han/hon erhållit.

I SVT:s Agenda (13/9) ville Löfving inte svara på frågan ifall någon klan i dag har representation i riksdagen. Konstateras kan dock att klanliknande röstning fört in företrädare för egna särintressen i riksdagen tidigare och att minst en av dagens ledamöter har beskyllts för det. Även om det kanske skett genom lokala trossamfund snarare än släktnätverk – i den mån dessa ska särskiljas.

Var är åtgärderna mot klankulturen?

Klansamhället påverkar utfallet i de allmänna valen och oberoendet hos våra folkvalda, så varför har det inte ännu vidtagits åtgärder?

Svaret är sannolikt att regeringen velat undvika det ämnet eftersom det återkommande gagnar dem.

Uppdrag Granskning rapporterade nyligen om en utbredd korruption i Sigtuna kommun under socialdemokratiskt styre. Den dåvarande socialdemokratiska kommunledningen skänkte mark till den lokala syrisk-ortodoxa församlingen i utbyte mot dess röster.

Liknande företeelser har sannolikt skett på många andra orter i landet. Det är knappast en slump att Socialdemokraterna kampanjar med valbudskap på andra språk, att miljardrullningen till ytterst tveksamma civilsamhällesorganisationer med kopplingar till islamism fortsätter. Eller att partiets ungdomsförbund kuppats av islamister runt om i Skåne.

Toppolitiker inom partiet har även gått så långt som att kampanja utomlands vilket uppdagades 2018 när riksdagsledamoten Sultan Kayhan tiggde röster i Turkiet.

Belarus diktator Alexander Lukasjenko påstås ha fått 80–82 procent i det gångna valet. En siffra som alla logiskt resonerande människor förstår är kraftigt överdriven. I ett flerpartival där fri vilja råder och invånare tillåts att utifrån sin egna logik och sina egna personliga intressen landa i vilket parti, eller vilken företrädare, som borde föräras med ens röst, ter det sig osannolikt att invånarna skulle resonera så unisont.

Lukasjenko är inte ensam om att få uppemot 80 procent av rösterna

Lukasjenko och andra diktatorer är dock inte ensamma med sådana röstsiffror utan motsvarande stöd återfinns för Socialdemokraterna i flertalet invandrartäta förorter. Partiet fick bland annat 79 procent i Herrgården (Malmö), 77 procent i Rinkebysvängen Östra (Stockholm) och 70 % procent Vivalla Östra (Örebro).

Tesen om att Socialdemokraterna gärna bibehåller klansamhället stärks därför av det diktaturstarka valresultat som Socialdemokraterna genererar i förorter runt om i Sverige och som sannolikt är ett resultat av klanröstning.

Hur många förtroendevalda i landets olika församlingar sitter egentligen på klanmandat i dag? Vad har de lovat bort för att få dessa klanröster? Har klanrösterna varit avgörande för vissa partiers makt och har man i sådana fall aktivt uppmuntrat det eller rör det sig om att klanerna utnyttjat partierna?

Det vet vi inte, men vi måste ta reda på det och i den utsträckning polisen sitter på sådan underrättelseinformation borde de delge den. Därutöver behöver en utredning gå till botten med denna problematik.

Underminerar demokratin

Agerar vi inte omgående kommer klanstrukturerna i vårt samhälle att växa sig starkare och så även risken för klanröstning, vilket i längden allvarligt underminerar vår demokrati. Svenskarna förtjänar att veta om de röstar på ett parti eller en klan. Ifall partiets folkvalda företräder dem eller någon imam i den lokala moskén. 

Tobias Andersson
Nationell talesperson Ungsvenskarna
och riksdagsledamot (SD)