Kommunalråd bekräftar polisens varning för kriminella nätverk som vill komma över välfärdsmiljarderna i kommunerna. ”Vi har varit naiva”, säger S-kommunalråd.

Polisen har sent omsider talat öppet om att kriminella klaner försöker infiltrera och ta över alla delar av samhället, inte minst det politiska livet där många miljarder kronor finns att stjäla. Man vill styra kommuner.

Södertäljenätverket var ett sådant kriminellt nätverk som försökte ta över Södertälje med mord, utpressning, hot och infiltration. Där startade polisen sin största insats någonsin för att bekämpa nätverket och man fick tydlig uppbackning från kommunens politiker.

Lokala myndigheterna började utbyta information, både om enskilda personer och var det var oroligt. Den lokala polischefen bjöds in till varje sammanträde med kommunstyrelsen, så att politikerna var med och tog ansvar för kommunens säkerhet.

Kommunalråd bekräftar: Klanerna försöker ta över kommuner

Det socialdemokratiska kommunalrådet Boel Godner i Södertälje bekräftar det biträdande rikspolischefen sa i den uppmärksammande intervjun i helgen om hur brottsligheten ständigt hittar nya vägar och försöker infiltrera kommunhuset.

– Vi är väldigt, väldigt vaksamma och har nolltolerans mot korruption, till exempel att man gör tjänster åt någon. Vi har haft sådana exempel inom både bygglov och socialtjänsten vilket ibland lett till att människor sagts upp, säger Godner till Svenska Dagbladet.

Södertälje har infört en markanvisningspolicy som innebär att inte vem som helst får köpa mark eller fastigheter.

Detta för att förhindra sådan korruption som exempelvis hänt i Sigtuna kommun där det socialdemokratiska kommunalrådet Anders Johansson för en krona sålde en tomt värd 6-7 miljoner kronor till en invandrarförening i utbyte mot att deras 2.000 medlemmar skulle rösta på S.

Följ pengarna!

Södertälje är vaksam mot den organiserade brottslighet som är snabbfotad och trendkänslig. Man följer pengaströmmar, där inte minst bidrag utgör en stor och attraktiv inkomstkälla för kriminella. I Södertälje följer man mantrat ”follow the money” för att hänga med i utvecklingen.

– Genom åren har vi sett hur kriminella flyttat sina pengar från krogarna till välfärdsfusk där lagen om valfrihetssystem utnyttjades, och sedan till andra saker som fusk med personlig assistans, säger Godner.

Flera mångmiljonhärvor med fusk om assistansstöd och hemtjänst har rullats upp och dömts i domstol.

Naivt om bidagsfusk

Bodil Godner instämmer med polisen om att synen på den här brottsligheten varit ”naiv” och farlig.

– Det svenska välfärdssystemet är uppbyggt på att det ska finnas ett osynligt kontrakt mellan stat och medborgare. Det är en naiv tanke idag. Kriminella utnyttjar detta och hittar olika sätt att fuska. Vi har lagar i Sverige som gör det lättare för organiserad brottslighet.

Ett system som gynnat kriminella är ebo-lagen som gav rätt för nyanlända att själv välja vart i Sverige man ska bosätta sig.

– Det finns människor som kommer hit utan några pengar och direkt hamnar i klorna på människor som utnyttjar dem. Till exempel genom att hyra ut ett kontrakt som de inte får folkbokföra sig på, säger Boel Godner.