Det är Sverigedemokraterna som begär att biträdande rikspolischef Mats Löfving kallas till Justitieutskottet för utfrågning efter den uppmärksammade information polisen givit om kriminella klanfamiljer.

Skälet till att kalla Löfving är för att ge riksdagens partier möjlighet att direkt med polisledningen kunna utöka sina kunskap om fenomenet samt ställa frågor till biträdande rikspolischef om den rådande utvecklingen. Detta sedan han framfört nya uppgifter i en radiointervju i helgen.

– Det är viktigt att samtliga partier får en klar och detaljerad bild av den kunskap polisen inhämtat om invandrade kriminella klaner. Kopplingen mellan en ansvarslös invandringspolitik och de kriminella strukturer som etableras i vårt land kan inte längre negligeras, säger rättspolitiske talespersonen Adam Marttinen (SD) i ett pressmeddelande.

– Vi vill samla ett brett stöd för ett invandringsstopp och en offensiv utvisningspolitik. Att polisen nu går ut med att en omfattande invandring till Sverige skett med enda syfte att begå brott borde locka fler partier till att agera så att Sverige inte förblir en fristad för all världens kriminella.