Inom socialtjänsten och på myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är det vardag att medarbetarna utsätts för trakasserier eller hot. Hälften blir hotade under ett år, visar ny kartläggningen.

Sabotage mot bilar. Mordhot. Utpekanden på sociala medier. För anställda som handlägger bidrag från stat och kommun har hot och trakasserier blivit så vanliga att många vill byta yrke. 

– Det här är helt oacceptabelt, vi behöver se över reglerna för skydd av medarbetare säger Anna Nitzelius på juristernas fackförbund Akavia.

En kartläggning som SVT gjort om hot och våld mot tjänstemän i socialt inriktade myndigheter. Hot är allra vanligast för anställda som fattar beslut om ekonomiskt stöd och beslut i familjefrågor.

På Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Kronofogdemyndigheten är 40-50 procent av medarbetarna utsatta för trakasserier eller hot under ett år, visar kartläggningen.

En av tre inom socialtjänsten

Också inom socialtjänsten är utvecklingen bekymmersam.

– Det handlar ofta om pengar, vilket kan vara otroligt pressande, säger Sara Gustavsson Roxell, strateg på fackförbundet Vision som kartlagt hot mot socialchefer.

Deras enkät visar att en av tre socialchefer har upplevt trakasserier eller hot det senaste året. Tidsbrist, som innebär att man inte hinner förklara negativa beslut, ökar risken för hot, menar Vision.

29 procent överväger att byta jobb

Enligt juristfacket Akavia överväger 29 procent av jurister att byta jobb på grund av utsattheten. Inom arbetsförmedling och försäkringskassa är det runt 40 procent.

Hot i telefon och personliga besök är vanligast, men sociala medier har blivit ytterligare en arena för hot och trakasserier som många känner obehag inför.

– Att möta människors känslor är socialarbetare väldigt vana vid och utbildade för. Men när det inte finns kontroll, inte kan bemötas men får bred spridning på nätet snabbt, det tror jag är stor skillnad, säger Sara Gustavsson Roxell.