Tisdagskvällen blev historisk. Förenade Arabemiraten och Bahrain undertecknar avtalen som erkänner Israels rätt att existera. Normaliserade relationer mellan forna fiender ökar chanserna till fred. Och det är resultatet av framgångsrik amerikansk diplomati av Donald Trump, tycker även vänstertidningen Washington Post.

Det hölls en ceremoni i Vita huset på tisdagen där Israel etablerade diplomatiska förbindelser med två arabstater i enlighet med president Trumps fredsplan. Det kallas Abrahamavtalet och syftar till att lägga grunden för tätare band mellan länderna.

Coronapandemin förhindrade att Trump kunde ordna en historisk handskakning mellan Israels premiärminister och ledare för arabstaterna.

Tredje fredsavtalet

”Men trots det är avtalet historisk i sig själv”, skriver Washington Post. ”Senast en arabstat slöt fred med Israel var 1994, med Jordanien. Det första fredsavtalet slöts med Egypten 1979. Det nya avtalet är också viktigt därför att det föser palestinierna åt sidorna. Palestinska ledare har avvisat Trumps fredsansträngningar i tre år och har kallat de två arabiska nationerna förrädare.”

Skälet till att arabstaterna i Persiska viken vill utveckla relationerna med Israel är en gemensam önskan att minska iransk inflytande i regionen. Det finns också en önskan att utveckla handeln med USA.

Trump hoppas att fler arabländer ska följa efter och ingå fredsavtal med Israel. Det anses allmänt att de två mindre arabländerna inte slutit avtalet utan Saudiarabiens godkännande.

Vita huset då tredje fredsavtalet i Mellanöstern tecknades.