Fyra riksdagspolitiker har nära anknytning till kriminella klaner, enligt den hemligstämplade rapport som låg till grund för polischefen Mats Löfvings uttalande om de 40 klanerna som dominerar kriminaliteten i Sverige.

Häromveckan tog polisen till slut bladet från munnen och medgav att den organiserade brottsligheten är omfattande och domineras av ett 40-tal kriminella klaner som kommit till Sverige enbart för att begå brott.

Till grund för uttalandet ligger en hemligstämplad rapport som blev klar redan i januari. Där framgår att kriminella klaner lyckats skaffa sig förgreningar i såväl kommunpolitiken som rikspolitiken.

Vissa klaner, eller släktbaserade nätverk som polisen också kallar dem, är mäktigare än andra. Fyra klaner sticker ut. Och en av dem är Södertäljenätverket eftersom det har ojämförligt stort inflytande på det politiska livet på kommunal och nationell nivå.

I rapporten, som Aftonbladet tagit del av, beskrivs hur Södertäljenätverket har en bred kriminell verksamhet som omfattar hot, våld, utpressning, vapen- och narkotikahandel samt ekonomisk brottslighet.

Nätverkets förgreningar sträcker sig, enligt polisens rapport, från springpojkar på stan till föreningsverksamhet, kommunpolitik och ända upp i riksdagen. På kommunal nivå fattar politiker som ingår eller har nära band till nätverket beslut som är fördelaktiga för nätverket, enligt polisen.

Fyra personer med kopplingar till nätverket är, eller har varit, riksdagspolitiker. Två satt i riksdagen för Moderaterna och en för Socialdemokraterna, men har inte längre kvar sina uppdrag.

En av dem sitter i riksdagen för närvarande för Kristdemokraterna.

Riksdagsledamoten Robert Halef (KD)

Halef har varit riksdagsledamot sedan 2010. Han är suppleant i flera av riksdagens utskott, bland annat justitieutskottet och utrikesutskottet. Han har också en framträdande roll för partiet i Södertälje kommunfullmäktige. I valet 2018 fick han flest personkryss av alla kandidater i kommunen.

”Genom sin närvaro på samtliga nivåer har Södertäljenätverket kunnat befästa sin ställning och sitt inflytande”, heter det i rapporten.